Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

Publicaties

Artikel Carlijn Schreuder - Dunne lijn tussen ziekte en conflict

Carlijn Schreuder, advocaat sectie Arbeid & Organsatie, schreef voor HR Rendement (07-2017) het artikel 'Dunne lijn tussen ziekte en conflict' en geeft de lezer antwoord op de vraag wat te doen bij een ziekmelding na een arbeidsconflict.
lees meer

Blog Michiel Appelhof - Eigendomsvoorbehoud in de praktijk

Een praktische manier om het risico van schade door onbetaalde facturen te beperken is het eigendomsvoorbehoud. Door het eigendomsvoorbehoud blijft de eigendom van geleverde goederen bij de verkoper, tot het moment dat ze betaald worden. Hoe het eigendomsvoorbehoud werkt en wat u kunt doen als er geen betaling volgt, leest u in dit blog.
lees meer

Blog Michiel Appelhof - Retentierecht in de praktijk

Een sterke manier om betaling van facturen af te dwingen is het uitoefenen van het retentierecht. Een opdrachtnemer die werkzaamheden heeft verricht aan een zaak mag deze zaak onder zich houden tot zijn factuur voor de werkzaamheden is voldaan. Het retentierecht is een wettelijk recht en hoeft dus niet overeengekomen te worden. Weet u hoe het precies werkt? En onder welke omstandigheden u een beroep kunt doen op het retentierecht? U leest het in dit blog.
lees meer

Artikel 'Geachte nieuwe minister voor ruimtelijke ordening - De stad verandert radicaal, kom met een visie.'

Vanuit één van onze samenwerkingen op het gebied van smart cities en big data verscheen een bijdrage in de nieuwsbrief van Stadszaken (8 juni 2017).
lees meer

Blog Sanne Koster - 'Msb, onderneemt u wel?'

Sanne Koster en Michel Wartena, Senior Consultant VvAA Advies & Diensten, schreven voor Zorgvisie (juni 2017) een blog 'Msb, onderneemt u wel?'.
lees meer

Blog Michiel Appelhof - Recht van reclame in praktijk

In de praktijk zien wij dat leveranciers van goederen vaak (juridische) kansen laten liggen als hun facturen onbetaald blijven. Daarbij geldt dat onbekend ook onbemind maakt. Eén van de mogelijkheden waarvan in de praktijk weinig gebruik gemaakt wordt, is het recht van reclame. Michiel Appelhof, advocaat van de sectie Herstructurering, Financiering & Faillissementen, legt uit.
lees meer

Blog Eline Beekhuis - De disfunctionerende werknemer: is uw dossier op orde? De Wwz stelt hoge eisen

Op Accountantweek.nl schrijft Eline Beekhuis in een blog over het opbouwen van een goed ontslagdossier.
lees meer

Blog Sebastiaan Palm en Theo Stockmann - IT-recht in beweging!

In hun blog maken Sebastiaan Palm en Theo Stockmann duidelijk dat het IT-recht om scherpe aandacht van organisaties vraagt en blikken zij vooruit naar hun sessie als gastdocent van de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist 2016.
lees meer

Blog Sanne Koster - Hoe accountants en advocaten goed kunnen samenwerken bij een herstructurering

Op Accountantweek.nl gaat Sanne Koster, advocaat van de sectie Herstructurering, Financiering & Faillissementen, kort in op de drie fases van het traject van herstructurering: de analyse, het advies en de implementatie.
lees meer