Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

Publicaties

Blog Sanne Koster: Een goodwillvergoeding van 1 euro

Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) hoeft geen goodwillvergoeding te betalen aan medisch specialisten van het failliete Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Het Gerechtshof Den Haag heeft dit bepaald in de procedure van twee radiologen tegen SMC. Voor de faillissementspraktijk is dit een gewenste uitspraak. Sanne Koster schreef hierover een blog voor Zorgvisie.
lees meer

Artikel Eerste hulp bij relatiebedingen

Hoe werkzaam is het relatiebeding en hoe ver kunt u als ondernemer gaan bij het opnemen van het relatiebeding? Lees het artikel van onze sectie Arbeid & Organisatie.
lees meer

Artikel Irene Luijt en Theo Stockmann - Bestuurders van korfbalverenigingen: Wees je bewust van mogelijke aansprakelijkheid

In de nieuwsbrief van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) verscheen onlangs het artikel 'Bestuurders van korfbalverenigingen: Wees je bewust van mogelijke aansprakelijkheid' van onze advocaten Irene Luijt en Theo Stockmann.
lees meer

Artikel Rens Jansen - Het verblijfsrecht van de gezonde partner

Voor Zorgvisie, het vakblad voor beleid en management in de zorg, schreef Rens Jansen, advocaat binnen onze sectie Vastgoed & Overheid, in de column TeRecht over het verblijfsrecht van de gezonde partner in een zorginstelling.
lees meer

Artikel Sebastiaan Palm en Theo Stockmann - Zes juridische aandachtspunten voor elk smartcityproject

Vaak wordt bij smartcityprojecten pas in een laat stadium aandacht besteed aan juridische wet- en regelgeving en blijken de juridische uitdagingen groter dan verwacht. Het gevolg daarvan is dat smartcityprojecten soms stagneren of zelfs noodgedwongen tot stilstand komen. Zes tips voor iedereen die met digitale tools zijn of haar stad wil verbeteren.
lees meer

Artikel Sanne Koster - Combi-msb kan fiscaal ondernemerschap in gevaar brengen

Er leven vele ideeën over hoe medisch specialistische bedrijven hun fiscaal ondernemerschap veilig kunnen stellen. Bij de belastingdienst kunnen vragen rijzen of het combi-msb wel een zelfstandig opererende onderneming is. Sanne Koster en Michel Wartena schreven een blog op Zorgvisie.nl.
lees meer

Artikel Irene Luijt en Theo Stockmann - Dat ligt gevoelig

Irene Luijt en Theo Stockmann schreven voor het oktober nummer van BV Rendement het artikel 'Dat ligt gevoelig'. Privacy is een hot topic. Zeker met de Europese regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf volgend jaar mei gaan gelden, is er terecht veel aandacht voor dit onderwerp. Om wat voor soort gegevens gaat het nu precies en wat zijn de concrete gevolgen van de wetgeving?
lees meer

Artikel Carlijn Schreuder - Vakantiedagen bij re-integratie

Carlijn Schreuder, advocaat sectie Arbeid & Organisatie, legt in de rubriek Vraag & Antwoord van HR Rendement (11-2017) uit hoe het zit met het opnemen van vakantiedagen tijdens een re-integratietraject.
lees meer

Blog Sebastiaan Palm en Theo Stockmann - IT-recht in beweging!

De blog ‘IT-recht is in beweging!’ van Sebastiaan Palm en Theo Stockmann maakt duidelijk dat het IT-recht om scherpe aandacht van organisaties vraagt. Met deze blog blikken zij alvast vooruit naar hun sessie als gastdocent van de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist van Euroforum.
lees meer

Artikel Janneke Braat - Graantje meepikken als bestuurder

Janneke Braat schreef voor Bestuur Rendement (09-2017) het artikel 'Graantje meepikken als bestuurder'. Zij gaat in om de nieuwe regels voor tegenstrijdig belang bij verenigingen en stichtingen. Weet u als bestuurder welke regels voor u gelden en wat er mogelijk gaat veranderen?
lees meer

Artikel Irene Luijt en Jenneke Kamp - Eerste hulp bij relatieproblemen

Irene Luijt en Jenneke Kamp schreven voor de september editie BV Rendement (09-2017) het artikel 'Eerste hulp bij relatieproblemen'. Zij gaan in op het relatiebeding. Hoe werkzaam is het relatiebeding en hoe ver kunt u als ondernemer gaan bij het opnemen van het relatiebeding?
lees meer

Artikel Sanne Koster en Werner Altenaar - Lekker pre-packen lijkt verleden tijd

Sanne Koster en Werner Altenaar schreven voor de augustus editie BV Rendement (08-2017) het artikel 'Lekker ‘pre-packen’ lijkt verleden tijd'. Zij gaan in op een recente ontwikkeling waardoor de pre-pack voor u als ondernemer waarschijnlijk geen optie meer is.
lees meer

Artikel Carlijn Schreuder - Dunne lijn tussen ziekte en conflict

Carlijn Schreuder, advocaat sectie Arbeid & Organsatie, schreef voor HR Rendement (07-2017) het artikel 'Dunne lijn tussen ziekte en conflict' en geeft de lezer antwoord op de vraag wat te doen bij een ziekmelding na een arbeidsconflict.
lees meer

Blog Michiel Appelhof - Eigendomsvoorbehoud in de praktijk

Een praktische manier om het risico van schade door onbetaalde facturen te beperken is het eigendomsvoorbehoud. Door het eigendomsvoorbehoud blijft de eigendom van geleverde goederen bij de verkoper, tot het moment dat ze betaald worden. Hoe het eigendomsvoorbehoud werkt en wat u kunt doen als er geen betaling volgt, leest u in dit blog.
lees meer

Blog Michiel Appelhof - Retentierecht in de praktijk

Een sterke manier om betaling van facturen af te dwingen is het uitoefenen van het retentierecht. Een opdrachtnemer die werkzaamheden heeft verricht aan een zaak mag deze zaak onder zich houden tot zijn factuur voor de werkzaamheden is voldaan. Het retentierecht is een wettelijk recht en hoeft dus niet overeengekomen te worden. Weet u hoe het precies werkt? En onder welke omstandigheden u een beroep kunt doen op het retentierecht? U leest het in dit blog.
lees meer

Artikel 'Geachte nieuwe minister voor ruimtelijke ordening - De stad verandert radicaal, kom met een visie.'

Vanuit één van onze samenwerkingen op het gebied van smart cities en big data verscheen een bijdrage in de nieuwsbrief van Stadszaken (8 juni 2017).
lees meer

Blog Sanne Koster - 'Msb, onderneemt u wel?'

Sanne Koster en Michel Wartena, Senior Consultant VvAA Advies & Diensten, schreven voor Zorgvisie (juni 2017) een blog 'Msb, onderneemt u wel?'.
lees meer

Blog Michiel Appelhof - Recht van reclame in praktijk

In de praktijk zien wij dat leveranciers van goederen vaak (juridische) kansen laten liggen als hun facturen onbetaald blijven. Daarbij geldt dat onbekend ook onbemind maakt. Eén van de mogelijkheden waarvan in de praktijk weinig gebruik gemaakt wordt, is het recht van reclame. Michiel Appelhof, advocaat van de sectie Herstructurering, Financiering & Faillissementen, legt uit.
lees meer

Blog Sanne Koster - Hoe accountants en advocaten goed kunnen samenwerken bij een herstructurering

Op Accountantweek.nl gaat Sanne Koster, advocaat van de sectie Herstructurering, Financiering & Faillissementen, kort in op de drie fases van het traject van herstructurering: de analyse, het advies en de implementatie.
lees meer