Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

Seminars & Trainingen

Onze specialisten verzorgen seminars en (op maat) trainingen op verschillende gebieden. Volledig toegespitst op uw onderneming. Inspelend op veranderende omstandigheden binnen uw sector. Pragmatisch. Oplossingsgericht. Vernieuwend. Het complete trainingsaanbod vindt u onder Marxman Academy. In onderstaand overzicht staan de bijeenkomsten die wij binnenkort verzorgen.

Bijeenkomst Legal Lounge 23 november a.s.

Legal Lounge is een informeel platform voor bedrijfsjuristen uit profit- en non-profitorganisaties. Op 23 november a.s. staan 'Zintuiglijke waarnemingen en menselijke interactie' centraal. Daarnaast praat Irene Luijt de bedrijfsjuristen bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht, waaronder over de verstoorde arbeidsrelatie en mediation. Meld je nu aan.
lees meer

Bijeenkomst De zieke werknemer – HR Legal 26 september a.s.

HR Legal is het platform voor HR-managers en HR-directeuren die het leuk vinden om in een informele omgeving bij te blijven in het HR-vak en te sparren met vakgenoten. Op 26 september a.s. organiseren wij samen met SV Land voor u als HR-( eind)verantwoordelijke) de bijeenkomst ‘De zieke werknemer’. Bent u erbij?
lees meer

Bijeenkomst Legal Lounge 14 september a.s.

Legal Lounge is een informeel platform voor bedrijfsjuristen uit profit- en non-profitorganisaties. Op 14 september a.s. staat de bijeenkomst in het teken van Actualiteiten Aanbestedingsrecht, huurrecht en (civiel) bouwrecht. Bedrijfsjurist? Meld je nu aan.
lees meer

Bijeenkomst 22 juni 2017: Nieuwe privacywetgeving van 2018 - Bent u voldoende gewapend?

Marxman Advocaten en Stoutenburgh Adviesgroep slaan de handen ineen en organiseren ook dit jaar gezamenlijke bijeenkomsten vanuit het thema 'Ondernemen zonder risico's bestaat niet! Risicobeheersing wel'. Specialisten bespreken inhoudelijk deelthema's die worden gepresenteerd aan de hand van de actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Op 22 juni a.s. komt het deelthema Privacy & Internet aan bod. De aanvallen van afgelopen weekend waarbij op enorme schaal computerbestanden zijn versleuteld (door het zogenoemde WannaCry-virus) geven maar weer eens aan hoe actueel dit thema is en hoe belangrijk het is dat dit hoog op de agenda van uw organisatie staat. Want wist u bijvoorbeeld dat een dergelijke versleutelingsaanval als een 'datalek' wordt gekwalificeerd als er persoonsgegevens in de versleutelde bestanden te vinden zijn?
lees meer

Internationale bijeenkomst Cyber security en de juridische aspecten

Op 11 mei a.s. vindt in Amsterdam een internationale bijeenkomst over cyber security plaats. De bijeenkomst is de kick-off van een driedaagse conferentie georganiseerd door Consulegis, een internationaal advocatennetwerk. Ons kantoor is partner van dit netwerk en tevens gastheer van de conferentie. U bent als relatie van kantoor van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst op 11 mei.
lees meer

Drietal bijeenkomsten Stoutenburgh Adviesgroep en Marxman Advocaten 'Ondernemen zonder risico's bestaat niet - Risicobeheersing wel'

In navolging van een succesvol drieluik in 2016, slaan Stoutenburgh Adviesgroep en Marxman Advocaten ook dit jaar de handen ineen en organiseren wederom een drietal bijeenkomsten met opnieuw als overkoepelend thema 'Ondernemen zonder risico's bestaat niet! Risicobeheersing wel'. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 4 april aanstaande.
lees meer

Nieuw HR-platform: HR Legal eerste bijeenkomst op 13 april 2017

HR Legal is het nieuwe platform voor HR-managers en HR-directeuren om met andere HR-professionals kennis te maken en inhoudelijk de kennis op peil te houden. Op 13 april a.s. is de eerste bijeenkomst. U bent als HR-professional van harte welkom.
lees meer