Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

Turn Around Consult

De bankencrisis heeft in het najaar van 2008 de wereld veranderd. Veel van onze klanten en relaties stellen sindsdien alles in het werk om adequaat te reageren op de gevolgen voor hun onderneming. De afgelopen jaren zijn er enerzijds reorganisaties en kostenreducties doorgevoerd, anderzijds is er veel aandacht voor het innoveren en verbeteren van de producten en diensten om zo het marktaandeel te behouden en te vergroten. Er zijn marktsegmenten die minder te lijden hebben onder de recessie, maar ook marktsegmenten die juist extreem veel last hebben van terugvallende vraag in combinatie met dalende marges. De meest gestelde vraag is of iemand weet hoe lang deze situatie nog zal voortduren.

 

Wat is het Turn Around Consult?
Het Turn Around Consult is een volledig vertrouwelijk kennismakings- en adviesgesprek over een herstel of doorstart van onderneming na sanering of faillissement. Het gesprek voert u met een senior adviseur van Marxman Advocaten en een partner van BBN op het kantoor van Marxman Advocaten in Amersfoort. Dit gesprek heeft een tijdsduur van globaal een uur. Voor klanten en relaties van Marxman Advocaten zijn hieraan geen kosten verbonden. Doel van het Turn Around Consult is om na een kennismaking op vlotte wijze volgens een bewezen format een indicatie te verkrijgen van de urgentie van de situatie en van de vervolgstappen die de opdrachtgever moet zetten. Indien de opdrachtgever dit wenst doen wij op korte termijn een voorstel van een plan van aanpak, inclusief een begroting van de kosten.

Multidisciplinaire aanpak
Marxman Advocaten is al meer dan tien jaar zeer actief in samenwerking met externe professionals op het gebied van turn around management. Wij werken in opdracht van ondernemers, directies, financiers en banken. Binnen een relatief kort tijdbestek maken wij in samenwerking met onze opdrachtgever een analyse van de situatie waarin de onderneming zich bevindt om vervolgens een plan van aanpak met concrete actiepunten te presenteren. De aanpak is multidisciplinair en het plan van aanpak wordt samen met de opdrachtgever uitgevoerd. De externe expertise komt van adviseurs die zelf executive posities in het bedrijfsleven hebben bekleed en daarnaast specialist zijn op het gebied van finance, management en/of marketing & sales. Wij hebben op deze wijze in een aanmerkelijk aantal gevallen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel (turn around) en ook aan de doorstart van een onderneming na een sanering of faillissement.

Onze rol is die van klankbord voor de opdrachtgever, van procescoördinator en van juridische vraagbaak voor alle betrokkenen op het gebied van onder andere ondernemings-, arbeids-, vennootschaps- en insolventierecht. Het doel van onze betrokkenheid is het bewerkstelligen van een succesvolle turn around. Wij zien om ons heen dat de eerste stap naar een adviseur om te praten over een turn around voor veel opdrachtgevers groot is en soms laat wordt gezet. Samen met onze externe partner Balanced Business Network (BBN) verkleinen wij deze afstand met het Turn Around Consult.

Heeft u interesse in een Turn Around Consult of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij gaan graag met u in gesprek.

Contactinformatie
Bas Besseling, directeur Marxman Advocaten
besseling@marxman.nl / telefoonnummer 085 4894356