Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

HR Scan

Ondernemingen veranderen, groeien of worden samengevoegd. Ambities zijn groot en resultaten tellen. Soms is er dan onvoldoende oog voor het belang van een professioneel HR-beleid, met als gevolg ad hoc gedrag. Geen of incomplete dossiers, geen medezeggenschapsraad, het ontbreken van functieprofielen, een groot personeelsverloop, weinig kennis van regelgeving (wet en CAO), geen werving- en selectiebeleid; het zijn voorbeelden die slechts het topje van de ijsberg vormen.

Wat is de HR Scan?
Met de HR Scan maken wij een inventarisatie van de klantorganisatie op het gebied van personeel, zowel beleidsmatig als arbeidsrechtelijk. U krijgt een helder inzicht in de verbeterpunten en de noodzakelijke aanpassingen van de onderneming met betrekking tot uw HR-beleid. Er wordt aandacht besteed aan onder andere arbeidsovereenkomsten, toepasselijke CAO, arbeidsvoorwaardenhandboek, overige regelingen, medezeggenschap, flexibele arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden, P&O beleid, taakinhoud & arbeidsorganisatie, werving & selectie, loopbaanontwikkeling & opleiding, arbo- en veiligheid en verzuim en re-integratie. U weet na de eerste fase van de HR Scan hoe uw onderneming er voorstaat op HR-gebied en welke (acute) verbeterpunten er zijn. De vervolgfase omvat een voorstel op maat en de uiteindelijke implementatie.

Voordelen
In veel gevallen leidt de HR Scan ook tot een nieuwe, positieve focus op het personeelsbeleid, met als resultaat: meer tevredenheid bij uw medewerkers en een aantrekkelijkere marktpositie als werkgever bij de werving van nieuwe mensen. Wij zorgen voor een kennisvoorsprong waarmee u negatieve ontwikkelingen voor kunt blijven en waarmee kosten worden bespaard.

Uniek
Bij de opzet en de uitvoering van de HR Scan werken wij intensief samen met verschillende HR-professionals met een uitgebreide ervaring binnen zowel profit als non-profit organisaties. De integrale samenwerking tussen de HR-professional en de advocaat maakt deze scan een unieke dienstverlening. 

Irene Luijt brengt graag samen met u de mogelijkheden voor uw organisatie in kaart.

Contactinformatie
Irene Luijt, sectievoorzitter Arbeid & Organisatie
luijt@marxman.nl / telefoonnummer 033 - 4508000