Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

Insolventiehandleiding

Voor opdrachtgevers in de bouw (corporaties, ontwikkelaars, gemeenten en hoofdaannemers) heeft Marxman een praktische Insolventiehandleiding ontwikkeld. Hiermee kunnen signalen van partijen met problemen in een zo vroeg mogelijk stadium opgemerkt worden en vervolgens tijdig de juiste stappen gezet worden.

Met de handleiding voorziet Marxman in een grote behoefte bij opdrachtgevers in de bouw. Deze ondernemers worden vandaag de dag steeds vaker geconfronteerd met (financiële) problemen van partijen die bij hun projecten betrokken zijn (aannemers, leveranciers). Soms hebben die problemen zelfs het faillissement van zo'n partij tot gevolg. En dat betekent voor opdrachtgevers grote financiële risico’s.

De handleiding bevat een stappenplan waarin wordt omschreven waarop medewerkers moeten letten. En even zo belangrijk, hoe zij vervolgens direct moeten handelen. Zodra medewerkers vermoeden dat er een probleem bij een betrokken partij is of gaat ontstaan kunnen zij dit document raadplegen en de noodzakelijke acties ondernemen die in de handleiding zijn beschreven. De handleiding kan een opdrachtgever in de bouw behoeden voor aanzienlijke probleemsituaties.

Contact
Vanzelfsprekend kunnen wij deze praktische en onmisbare handleiding ook toespitsen op uw organisatie. Neemt u voor een vrijblijvend gesprek contact op met ons kantoor via telefoonnummer 033 - 450 8000.