Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

WOZ Scan

Voor een zorginstelling die in de accommodatie een combinatie van wonen en zorg aanbiedt, bestaat een goede kans dat deze aanslag (veel) te hoog is vastgesteld. Kent uw accommodatie een aanzienlijk woondeel? Dan kan de heffingsgrondslag van de onroerende zaak namelijk worden verminderd. Het is dan ook zeker raadzaam om de gemeentelijke beschikking kritisch te bezien en te bekijken of de woondelenvrijstelling is toegepast. Dit kan uw zorginstelling mogelijk duizenden euro’s schelen.

Voorgaande jaren heeft Marxman Advocaten verschillende zorginstellingen juridisch ondersteund bij het bezwaar en beroep maken. En met succes: een verlaging van de aanslag. Daarom bieden wij u graag een Quick Scan aan. Een juridische beoordeling van uw eigendom/huurobject WOZ-beschikking, inclusief een advies over de haalbaarheid van een eventueel bezwaar. 

Heeft u interesse in deze Quick Scan? Wij inventariseren graag samen met u de juridische mogelijkheden voor uw zorginstelling. 

Contactinformatie
Bas Besseling, directeur Marxman Advocaten
besseling@marxman.nl / telefoonnummer 085 4894356

Florian Plate, sectievoorzitter Vastgoed & Overheid 
plate@marxman.nl / telefoonnummer 033 - 4508000