Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

Maatschappij en Milieu

Wie onderdeel uitmaakt van de maatschappij heeft daarbinnen ook zijn verantwoordelijkheden - daar staan wij voor bij Marxman. Zo steunen wij als juridisch partner of als sponsor diverse maatschappelijke, sport- en culturele initiatieven en instellingen.

Marxman is Founder en Sociaal Aandeelhouder van Matchpoint Betrokken Ondernemen te Amersfoort. Matchpoint stimuleert de duurzame samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en de gemeente bij het initiëren en realiseren van maatschappelijke projecten.

Een zelfde verantwoordelijkheid voelen wij voor het milieu. In de periode 2008-2013 heeft de provincie Utrecht het exclusieve project Op Kop uitgevoerd. In het project waren ruim 100 koplopers in de provincie Utrecht, waaronder Marxman Advocaten, verenigd: organisaties die een klimaatneutrale bedrijfsvoering voeren of willen voeren. Binnen onze bedrijfsactiviteiten streven we naar minder energie-, papier- en waterverbruik en een lagere CO2-uitstoot. 

logo_matchpoint.jpg