Op voorsprong
Slagvaardig
Doelgericht
Focus op resultaat
De expertise

Werkwijze

Uw speelveld is voor ons bekend terrein
Als ondernemer in een sterk competitieve markt wilt u snel inspelen op veranderende omstandigheden. Beslissingen nemen. Handelen. Om de kansen die zich voordoen met beide handen te kunnen aangrijpen.

Winnaars kiezen winnaars
Dat vraagt om een team van specialisten, dat de regels van het spel kent en een perfect veldoverzicht heeft. Een team dat anticipeert op situaties. Risico’s voor u kan inschatten. Door te luisteren, mee te denken, uw branche te kennen en proactief te handelen.

Marxman. De expertise. De slagkracht
Marxman Advocaten helpt u de juiste afweging te maken, een hechte verdedigingslinie op te zetten of op het beslissende moment de aanval te kiezen. Waarbij u profiteert van het feit dat uw speelveld voor ons bekend terrein is.

Een flexibele business partner

Wij beschikken over een specialistennetwerk in aanpalende disciplines. Omdat we zowel de breedte als de diepte voor u ingaan. Zo zijn we groter dan u op het eerste gezicht denkt. Maar alleen op het moment dat u of de situatie daarom vraagt.

Advocaten met ondernemersbloed
Wij zijn ondernemers net als u en weten wat u nodig hebt om slagvaardig te kunnen opereren.

Klantgericht en proactief
Onze klantgerichte ondernemersmentaliteit is zichtbaar in onze werkwijze en onze organisatiestructuur. Zo hebben we bijvoorbeeld onze eigen organisatie als een onderneming opgezet, met duidelijke verantwoordelijkheden en taakverdelingen. Als klant heeft u te maken met een accountmanager als aanspreekpunt die alles voor u regelt, oplossingsgericht is en met u meedenkt.

Kennisvoorsprong
Bovendien delen we graag met u onze kennis, die we in de loop der jaren op uiteenlopende terreinen hebben opgebouwd. En brengen we u als dat nodig is in contact met specialisten uit ons uitgebreide netwerk. Met nieuwsbrieven vol praktische tips, op de ondernemerspraktijk toegesneden seminars en in-house cursussen/trainingen zorgen wij ervoor dat u een kennisvoorsprong hebt.