21 december 2018
Artikel Tahir Bodha – Te kijk om een kiekje

Rendement Uitgeverij heeft verschillende vakbladen die gericht zijn op het MKB en non-profit organisaties en adviseert hiermee professionals over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied. Onze advocaten publiceren regelmatig in deze uitgaven op uiteenlopende gebieden, waaronder Arbo, HR, Management, Ondernemen en Ondernemingsraden.

Voor sportverenigingen en andere non-profitorganisaties zijn foto’s van evenementen een middel om te laten zien wat voor activiteiten zij ondernomen. Een foto zegt immers meer dan duizend woorden; zeker als het om foto’s gaat waarop perso- nen zijn afgebeeld. Het is dus goed om te weten wat u volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wel en niet met een foto mag doen.

Het artikel in Rendement, Te kijk om een kiekje verscheen in december en werd door Tahir Bodha, advocaat,  geschreven.

Wilt u meer weten over omgaan met foto’s of wilt u andere AVG kwesties waarover u advies wilt? Neemt u dan gerust contact op met onze sectie Privacy & Dataprotectie.