NOW – Bezwaar en Beroep

NOW-vaststelling

Heeft u een NOW-subsidie aangevraagd, maar bent u ontevreden over het besluit dat u heeft ontvangen? Bijvoorbeeld omdat de subsidie is afgewezen, lager is vastgesteld of u geld moet terugbetalen? Dan is het zinvol om tijdig te onderzoeken of in bezwaar gaan een optie is. In de bezwaarprocedure maakt het UWV een heroverweging van haar besluit. Minister Koolmees heeft kenbaar gemaakt dat in bezwaar mogelijkheden bestaan voor maatwerk, waarbij niet alleen naar de letter maar ook naar de geest van de regeling moet worden gekeken. Ook is bekend dat het UWV een buitengewoon begunstigend beleid hanteert waarbij in bijzondere situaties kan worden afgeweken van de regeling. Eén en ander kan ertoe leiden dat dit leidt tot een ander -gunstiger- besluit.

Het is belangrijk om snel actie te ondernemen omdat bezwaar binnen zes weken moet worden ingediend. Bent u te laat? Dan staat het besluit vast en kan het niet meer worden aangepast. Wij kunnen namens uw bedrijf bezwaar maken of in beroep gaan tegen het besluit van het UWV. Zo kunt u zich richten op uw core business, herstel én groei van uw bedrijf.

Traject Bezwaar & Beroep tegen besluit UWV

De eerste stap is dat wij uw bedrijf adviseren over de haalbaarheid van het bezwaar. Daarvoor beoordelen wij of het besluit onrechtmatig is. Heeft u een verdedigbare zaak? Dan is stap twee het opstellen van een bezwaarschrift, waarin wordt gemotiveerd waarom de beslissing van het UWV anders moet uitvallen. Naar aanleiding van het bezwaarschrift kan het UWV een hoorzitting organiseren. Wij kunnen daar uw zaak bepleiten. Vervolgens neemt het UWV een beslissing op bezwaar. Bent u het ook hier niet mee eens, dan is de derde stap het instellen van beroep bij de bestuursrechter. De rechter toetst het besluit op bezwaar van het UWV. In de beroepsprocedure kunnen wij voor u het beroepsschrift opstellen én uw zaak bepleiten tijdens de zitting. Alles zodat u uw aandacht kan vestigen op overige zaken en uw bedrijf(svoering).

In de bezwaar- en beroepsprocedure kunnen wij voor u een verzoek indien voor het vergoeden van de kosten die u moet maken voor de procedures. Daarnaast is het bij de rechter mogelijk om een schadevergoeding te vorderen voor de schade die uw bedrijf lijdt door het onrechtmatige besluit van het UWV.

Overige mogelijkheden

Tijdens of naast de hiervoor beschreven procedures kunnen wij voor uw bedrijf een onderhandeltraject starten met het UWV. Het doel daarvan kan zijn dat er een betalingsregeling tot stand komt. Daarnaast is het vragen van een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ bij de bestuursrechter één van de mogelijkheden. Hiermee kunt u onder andere bereiken dat een besluit voor een bepaalde tijd wordt opgeschort, bijvoorbeeld om uitstel van betaling te krijgen.

 

Juridische hulp tegen een vaste prijs

Wij begrijpen dat u snel wilt weten of het zinvol is om actie te ondernemen. Door een nauwe samenwerking tussen onze secties Arbeid & Organisatie en Vastgoed & Overheid, kunnen wij in een kort tijdsbestek een beoordeling voor u maken of bezwaar/beroep kans van slagen heeft. Zo nodig nemen wij voor u de bezwaar- en/of beroepsprocedure geheel uit handen én claimen we een eventuele schadevergoeding. In specifieke kwesties kan het nodig zijn om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechter.

Marxman Advocaten biedt de mogelijkheid om  voor deze dienstverlening vaste prijzen af te spreken, zodat u vooraf de kosten voor de dienstverlening kunt budgetteren. Het kan ook zijn dat uw kwestie juist meer maatwerk nodig heeft. Ook dan bent u bij ons aan het goede adres.

NOW-Scan
De basis voor een vaste prijs: € 395,-

U ontvangt van onze NOW specialisten van de secties Arbeid & Organisatie en Vastgoed & Overheid een overzichtelijk advies met onze eerste inschatting van de haalbaarheid van bezwaar en beroep. Wij maken een integrale beoordeling van uw aanvraag en het besluit van het UWV. Wij bespreken welke producten een op-maat-gemaakte oplossing kunnen bieden voor uw bedrijf. Omdat u geen onnodige kosten wilt maken in deze tijd, is deze scan altijd voor een vaste prijs van € 395,-* Hierna weet u waar uw kansen liggen en welke risico’s er zijn.

NOW-Scan voor een vaste prijs

NOW-Bezwaar
Vaste prijs € 995,- 
plus succesfee

Wilt u tegen het besluit in bezwaar? Wij nemen deze procedure geheel voor u uit handen. Wij stellen een bezwaarschrift op tegen het besluit van het UWV en betogen waarom de beslissing onrechtmatig is. Ook kunt u ervoor kiezen om wel of geen hoorzitting te laten plaatsvinden en onderhandelingen te voeren om een eventuele betalingsregeling overeen te komen.

Voor de meer op-maat-gemaakte dienstverlening bieden wij u maatwerk aan met meerdere mogelijkheden. Heeft u meer behoefte aan zekerheid? Dan kunt u kiezen voor de vaste prijzen. Afhankelijk van de omvang van het dossier variëren de kosten, waarbij het vaste starttarief € 995,-* bedraagt met een vooraf te bepalen opslagpercentage bij succes. Wij maken dan uw bezwaarschrift op basis van één grond.Uiteraard maken wij voorafgaande aan het bezwaar afspraken met u, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.

Now - Bezwaar tegen een vaste prijs

NOW-Beroep
Vanaf 
€ 1.495,-

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar? Wij kunnen een beroepschrift opstellen en betogen waarom de beslissing op bezwaar onrechtmatig is. Wij nemen de beroepsprocedure geheel voor u uit handen. Wij bepleiten uw zaak tijdens de zitting en voeren onderhandelingen om een eventuele betalingsregeling overeen te komen. Ook hierbij bieden wij u maatwerk met meerdere mogelijkheden. Wilt u meer zekerheid, dan bieden wij de mogelijkheid om een vaste prijs af te spreken. Afhankelijk van de omvang van het dossier variëren de kosten, waarbij het vaste starttarief € 1.495,-* bedraagt met een vooraf te bepalen opslagpercentage bij succes. Uiteraard maken wij voorafgaande aan het beroep afspraken met u, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.

NOW - Beroep

Voorlopige voorziening rechter
Vaste prijs € 1.295,- bij bezwaar-/beroepprocedure

Gedurende de bezwaar en beroepsprocedure kan er aanleiding zijn om de rechter te vragen om een voorlopige voorziening af te geven. Bijvoorbeeld om de terugbetalingsverplichting richting het UWV te schorsen. Dit gebeurt niet automatisch tijdens bezwaar en beroep daarom is het altijd vereist om dit te overwegen. Anders kan het zijn dat de gevolgen van het vaststellingsbesluit al moeten worden uitgevoerd ondanks dat je in bezwaar/beroep bent gegaan. Voeren wij de bezwaar-/beroepsprocedure uit, dan komt u in aanmerking voor dit gereduceerd tarief voor het voeren van een procedure.

Voorlopige voorziening NOW

Vervolg – Turn Around Consult?
Korting van 10% op het uurtarief

Mocht uit uw NOW-scan blijken dat bezwaar en beroep onvoldoende soelaas biedt of indien u in het ongelijk bent gesteld in bezwaar/beroep, dan verwijzen wij u graag door naar onze Turn Around Consultants die uw situatie in een strategisch en integraal perspectief plaatsen. Samen met u brengen zij uitdagingen en kansen in beeld.  Zij helpen u bij het maken van keuzes en het implementeren van het meest kansrijke scenario. Ook als bijvoorbeeld een herstructurering wordt overwogen. Op de dienstverlening van onze specialisten ontvangt u als NOW-klant een korting van 10% op het uurtarief. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Turn Around Consult

*= alle prijsopgaven en genoemde prijzen zijn excl. btw en 6% kantoorkosten.

Meer weten?
Wij bespreken graag met u wat er in uw situatie mogelijk is. Maatwerk of vaste prijzen met zekerheid; alles is mogelijk.

Annemiek Poortman, advocaat Arbeidsrecht, sectie Arbeid & Organisatie
E-Mail: poortman@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000

Jasminke Meester, advocaat Contracten, Bouw en Bestuursrecht, sectie Vastgoed & Overheid
E-mail: meester@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000

Snel actie op een NOW-afwijzing van het UWV?

Heeft u snel hulp nodig omdat u al een afwijzing gekregen heeft? Of is het nog niet zover, maar neemt u liever het zekere voor het onzekere? Vul dan het onderstaande contactformulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.
    Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.