25 maart 2021
NIEUWSFLITS: schuldeiser grijpt mis in WHOA-zaak

Schuldeiser Jurlights grijpt mis

In dit eerdere artikel kunt u lezen over het openbare WHOA-traject dat Jurlights B.V. en Jurlights Holding B.V. begin dit jaar startten. Dat akkoord is op 19 februari jl. goedgekeurd door de rechtbank Noord-Holland. Ondanks dat heeft een schuldeiser onlangs toch zijn vordering doorgezet. Een van de schuldeisers van Jurlights was ruim voor het onderhandse akkoord al een procedure gestart om een vordering van ruim € 7.000 te innen. Die vordering was ook erkend door Jurlights, maar zij kon deze niet betalen.

Voor zover de schuldeiser beoogt in deze procedure een toewijzend vonnis te verkrijgen voor het meerdere boven de 16% ontbreekt een grondslag voor toewijzing daarvan omdat het WHOA akkoord finale kwijting behelst. De rechtbank wijst de vordering dan ook af.
Wilt u de volledige uitspraak lezen? Dat kan hier.

Wilt u meer weten over de WHOA?
Neem dan contact op met één van onze WHOA-specialisten, bijvoorbeeld:
Bas Besseling, partner, herstructureringsdeskundige (WHOA), advocaat insolventierecht (Insolad lid), overnames & fusies
E-mail: besseling@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 80 00

Pieter Verloop, advocaat Ondernemingsrecht
E-mail: verloop@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 80 00