30 juni 2020
Zorgplicht van verhuurder

Ongeval na feestje? Ook de verhuurder van een woning kan aansprakelijk zijn voor het zwaar lichamelijk letsel van één van de bezoekers! Hoe dat kan leest u hieronder.  

Het incident 

Een huurder geeft een feestje in de door haar gehuurde woning. Een bezoeker was aanwezig op het feest en leunde tegen het hekwerk van het balkon. Zij is vervolgens vanaf het balkon naar beneden gevallen en heeft daarbij ernstig letsel opgelopen (hierna: het Incident). Na onderzoek naar de toedracht van het Incident is gebleken dat het hekwerk van het balkon was doorgezaagd en met ijzerdraad weer aan elkaar is vastgemaakt. De huurder was hiervan op de hoogte en heeft ook de verhuurder hiervan op de hoogte gebracht. Desondanks heeft de verhuurder het kapotte hekwerk niet hersteld.  

 

Het geschil

De bezoeker van het feest heeft, in een rechtszaak bij de rechtbank Amsterdam, de verhuurder en de huurder aansprakelijk gesteld. In dezelfde rechtszaak vond de huurder dat niet zij, maar de verhuurder de schade moest betalen. Ook wanneer de rechter de huurder een verplichting tot het vergoeden van de schade zou opleggen, vond de huurder dat de verhuurder die schade in plaats van haar moest betalen. Daarmee maakte de huurder gebruik van een zogenoemde vrijwaring. De verhuurder betwistte alle aansprakelijkheid 

 

Aansprakelijkheid verhuurder en huurder

De rechtbank oordeelt dat een hekwerk op een balkon moet voorkomen dat iemand van een balkon naar beneden valt. Het ontbreken van een veilig hekwerk brengt een groot risico met zich mee. Iemand kan bijvoorbeeld van het balkon naar beneden vallen. Het op deze wijze vastmaken van een doorgezaagd balkonhek is ondermaats, oordeelt de rechtbank. Daarom is de verhuurder aansprakelijk. 

De rechtbank oordeelt dat de huurder onvoldoende maatregelen heeft genomen om de feestbezoekers te waarschuwen. Volgens de rechtbank had de huurder onder andere de deuren op slot kunnen doen of afzetlint kunnen ophangen waardoor bezoekers het balkon niet zouden betreden. Ook de huurder is daarom aansprakelijk.  

 

De vrijwaring

De rechtbank beoordeelt vervolgens in welke mate beide omstandigheden hebben bijgedragen aan het Incident en de schade van de bezoeker. Omdat de verhuurder het hekwerk had doorgezaagd (of dit had laten gebeuren), hiervan wist en niet is overgegaan tot herstel terwijl dit wel op zijn weg lag, komt de rechtbank tot het oordeel dat de schade voor 75% voor rekening van de verhuurder komt. De verhuurder heeft niet voldaan aan zijn zorgplicht. De huurder moet 25% van de schade vergoeden in verband met het niet geven van voldoende waarschuwingen. Het verwijt aan de zijde van verhuurder, ontstaan door het creëren en laten voortbestaan van de onveilige situatie, weegt zwaarder dan het treffen van onvoldoende veiligheidsmaatregelen. 

 

Conclusie 

In deze zaak wordt weer eens duidelijk dat de verhuurder van een woning (of ander pand) moet voldoen aan zijn zorgplicht. De verhuurder had het hekwerk eerder moeten herstellen of de hekdelen op een veilige manier aan elkaar moeten verbinden. Omdat de verhuurder dat niet heeft gedaan, heeft hij niet voldaan aan zijn zorgplicht en is hij voor een groot gedeelte van de schade aansprakelijk. Dit kan voor een verhuurder vervelende en vergaande consequenties hebben. De verhuurder had aansprakelijkheid met relatief eenvoudige maatregelen kunnen voorkomen.  

Wilt u weten of in een bepaalde situatie op u als verhuurder een zorgplicht rust? Neem dan gerust contact met ons op.