Intellectueel Eigendom vastleggen Utrecht

Heeft u iets uitgevonden, ontworpen, ontwikkeld of geschreven? Dan adviseert Marxman Advocaten in Utrecht u deze uitvindingen en creaties te beschermen via het intellectuele eigendomsrecht. Door Intellectueel Eigendom vast te leggen kunnen derden niet zomaar uw uitvindingen of creaties gebruiken. Zij moeten daar (schriftelijk) toestemming van u voor krijgen. Op die manier kunt u uw investering in uw product gedeeltelijk of geheel terugverdienen.

Het intellectuele eigendomsrecht is een paraplu begrip voor verschillende specifieke rechten, zoals het bekende auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, modellenrecht en octrooirecht. Elke onderneming, ongeacht de grootte, branche, sector of industrie, heeft te maken met intellectuele eigendomsrechten. Of het nu een onderdeel van de core business van de onderneming is of niet. Zo heeft elke onderneming een handelsnaam net zoals wij bijvoorbeeld ‘Marxman Advocaten’ heten, daarnaast kan uw onderneming ook auteursrechten, merken, modellen of octrooien bezitten. Uw onderneming is daar geen uitzondering op. Echter het Intellectueel Eigendom vastleggen is nog geen eenvoudige zaak wanneer u deze zaken goed wilt doen.

Marxman Advocaten is specialist in het Intellectueel Eigendom vastleggen in omgeving Utrecht. Wilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op via onderstaand contactformulier.

Intellectueel eigendom Auteursrecht

Het auteursrecht beschermd alle werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Hieronder vallen onder andere boeken, toneelstukken, liedjes, schilderijen architectonische werken, foto’s, films, toegepaste kunst en computerprogramma’s. Het gaat dan niet om het fysieke exemplaar, maar bijvoorbeeld het verhaal of de personages die in het boek worden beschreven, de compositie van een muziekstuk of de broncodes van een computerprogramma. Voor auteursrechtbescherming is geen registratie vereist. Het wordt automatisch verkregen als het werk voldoet aan de werktoets: het moet een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit betekent dat een derde zonder uw toestemming uw werk niet mag verspreiden of kopiëren. Gebeurd dit toch dan staan hier flinke sancties op.

Ziet u dat iemand anders uw auteursrecht schendt? Neem dan direct contact op met Marxman Advocaten via onderstaand formulier. Wij weten als een ander hoe u deze procedure dient op te starten zodat er voorkomen kan worden dat iemand anders met uw creaties ervan door gaat.

Intellectueel eigendom Handelsnaam

De handelsnaam ofwel bedrijfsnaam, is de naam waaronder de onderneming deel neemt aan het economische verkeer. Het voeren van uw handelsnaam op facturen, website et cetera is al voldoende om het handelsnaamrecht te hebben. Registratie van uw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel is geen vereiste, maar dit gebeurt doorgaans wel bij het inschrijven van uw onderneming. Mocht een derde een naam voeren die erg lijkt op uw handelsnaam, dan kunt u op grond van uw handelsnaamrecht die derde verbieden om die naam te voeren. Ook wanneer uzelf een handelsnaam wilt vastleggen is het dus verstandig om te kijken of iemand anders een dergelijke naam heeft bedacht en vastgelegd. Dit kan een hoop onnodig werk schelen.

Intellectueel eigendom Merkenrecht

Het merkenrecht beschermt de naam of logo die u gebruikt om uw producten en diensten te onderscheiden van producten en diensten van concurrenten. De meeste merken zijn woordmerken, zuivere beeldmerken, logo’s of beeldmerken met woordelementen. Ook vormen, kleuren en klanken kunnen als merk worden geregistreerd, mits deze aan specifieke eisen voldoen. Om met succes een merk te registreren is het noodzakelijk dat het merk onderscheidend vermogen heeft en uw producten en diensten als zodanig niet beschrijven. Zo is de naam “Apple” een uitsluitend beschrijvende naam voor appels en zal dan ook niet als merk ter onderscheiding van appels kunnen worden geregistreerd. Dezelfde naam “Apple” is daarentegen niet beschrijvend voor computers en mobiele telefoons. De naam “Apple” heeft daarnaast ook het vermogen om deze producten van andere producten te onderscheiden en is voor die producten ook niet gebruikelijk in de gangbare taal. Gebruikt een derde een naam die gelijk is aan of teveel lijkt op uw merk, en voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten, dan kunt u die derde verbieden om die naam te gebruiken.

Wordt uw merknaam of een sterk lijkende naam gekopieerd en gebruikt voor dezelfde productgroep waarin u handelt? Neem dan direct contact op met Marxman advocaten Utrecht via onderstaand formulier en zorg dat uw merknaam veilig gesteld wordt voordat er verwarring en/of schade ontstaat bij uw klanten.

Intellectueel eigendom Modellenrecht

Bij productontwikkeling speelt het uiterlijk van het product vaak een belangrijke rol. Het kan daarom ook raadzaam zijn om de vormgeving van uw product te beschermen, om te voorkomen dat uw concurrent uw product namaakt. Dit kan volgens het modellenrecht, dat het uiterlijk (de twee- en driedimensionale vormgeving) van uw product beschermt. Het uiterlijk van uw product moet dan wel nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Voldoet het uiterlijk van uw product hieraan en heeft u daarvoor een modellenrecht verkregen, dan kunt u zich verzetten tegen het gebruik van een product door uw concurrent dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het product waarvoor u een modellenrecht heeft verkregen.

Intellectueel eigendom Octrooirecht

Het octrooirecht ofwel patentrecht beschermt technologische innovaties, zoals producten of processen. Een technologische innovatie moet dan wel voldoen aan de volgende eisen: ‘het is een uitvinding’, ‘het is nieuw’, ‘er is uitvinderswerkzaamheid aan te pas gekomen’ en ‘het is industrieel toepasbaar’. Voldoet het aan deze eisen, dan kunt u een octrooi aanvragen. U verkrijgt dan een octrooirecht. Dit is een exclusief recht. Vraagt u geen octrooi aan en een concurrent gaat er met uw uitvinding vandoor, dan heeft u nergens recht op. Als uw uitvinding in zo’n geval wel is geoctrooieerd, dan heeft u een zeer grote kans op succes als het tot een rechtszaak komt.

Intellectueel eigendom Bedrijfsgeheimen

Heeft u iets uitgevonden, ontworpen, ontwikkeld of geschreven, maar kan dat niet als intellectuele eigendomsrecht worden beschermd? Dan zou het mogelijk als bedrijfsgeheim kunnen worden beschermd. Er moet aan drie eisen zijn voldaan om van een bedrijfsgeheim te kunnen spreken. Wat u heeft uitgevonden, ontworpen, ontwikkeld of geschreven, moet (1) geheim zijn en niet algemeen bekend zijn bij of gemakkelijk toegankelijk zijn voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie, (2) handelswaarde bezitten omdat zij geheim is en (3) onderworpen zijn aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden. U kunt dan optreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (inbreuk op het bedrijfsgeheim), door te vorderen dat onder andere het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim wordt gestaakt of verboden en dat het wordt verboden om inbreukmakende goederen te produceren en te verhandelen.

In tegenstelling tot andere intellectuele eigendommen die vanzelfsprekend gelden, moeten intellectuele eigendommen als modellenrecht, octrooirecht en bedrijfsgeheimen wel zelf vastlegt worden. Hierbij kan Marxman Advocaten u helpen. Vul onderstaand formulier in en zorg ervoor dat anderen niet met uw fantastische ideeën ervan door gaan.

Intellectueel eigendom vastleggen

Bovenstaande voorbeelden van intellectueel eigendom zijn het meest bekend binnen dit recht. Vanzelfsprekend zijn er meer, zoals naburige rechten (van bijvoorbeeld uitvoerend kunstenaars), kwekersrecht, databankenrecht et cetera. Elk recht heeft zijn eigen regels en eisen. Het team van Marxman Advocaten in Utrecht legt u deze graag uit. Onze specialisten geven het beste advies voor uw uitvinding of creatie en of u een intellectueel eigendom moet vastleggen. Wij kennen immers de juridische wegen.

Marxman is niet alleen gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht. Onze advocaten zijn juridisch breed georiënteerd, zodat wij u op alle juridische vlakken binnen uw onderneming kunnen bijstaan. We werken met een persoonlijke benadering, want bij Marxman Advocaten in Utrecht krijgt u een eigen accountmanager toegewezen. Zo heeft u altijd met één en dezelfde contactpersoon te maken die uw onderneming door en door kent.

Wilt u meer informatie of een adviesgesprek met de specialisten van Marxman Advocaten over intellectueel eigendom? Neem dan vrijblijvend contact op via onderstaand formulier, we komen graag bij u langs.    Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

    Hulp nodig? Wij helpen u graag.

    Of laat een berichtje achter

    Meer informatie over intellectueel eigendom? Neem contact op met: