Intellectueel Eigendomsrecht advocaat

Ontwerpt uw onderneming kleding of tafels, schrijft u boeken of songs, maakt uw team foto’s of video’s of is uw onderneming actief op het gebied van (technologische) innovatie? Het zijn allemaal voorbeelden van intellectuele creaties en vallen daarom onder het Intellectueel Eigendomsrecht. Dit is een paraplu begrip voor specifieke rechten waarmee u voorkomt dat derden zonder toestemming uw werk of uitvinding namaken. Als dit wel gebeurt, dient u als rechthebbende snel in actie te komen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Marxman in Utrecht is uw intellectueel eigendom advocaat. Doet iemand inbreuk op uw eigendomsrechten of wilt u meer informatie over het vastleggen van uw intellectueel eigendom? Neem dan vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.

Schade beperken bij inbreuk

Wanneer een derde uw creatie onrechtmatig dupliceert of kopieert of uw uitvinding onrechtmatig toepast, dan kunt u bijvoorbeeld een kort geding starten. De advocaten van Marxman in Utrecht weten precies welke wegen bewandeld moeten worden om dit aan te pakken en om de schade zoveel mogelijk te beperken. Samen met een advocaat van Marxman staat u een stuk sterker. U kunt met duidelijke onderbouwingen verdere inbreuk verbieden op straffe van een dwangsom. Daarnaast zal uw advocaat vorderen de inbreukmakende duplicaten, kopieën of producten van de markt te halen en te vernietigen. Als u schade heeft opgelopen, zoals omzet- of imagoschade, dan zal Marxman ook een schadevergoeding eisen. Daarnaast is het mogelijk om bij Intellectueel Eigendomsrecht de juridische kosten op de inbreukmaker te verhalen.

Inbreuk op intellectueel eigendom

De advocaten van Marxman in Utrecht hebben veel ervaring met succesvol optreden tegen inbreuk van het Intellectueel Eigendomsrecht. Daarnaast zijn wij breed juridisch georiënteerd en kunnen u ook bij andere juridische kwesties binnen uw onderneming bijstaan. Wij geloven daarnaast in een persoonlijke aanpak, daarom wordt u bij ons aan een eigen accountmanager gekoppeld. Dit werkt prettig voor beide partijen: u heeft één aanspreekpunt en de accountmanager kent de ins en outs van uw onderneming, waardoor hij proactief kan handelen en met u kan meedenken. U hoeft uw juridische vraagstukken nooit een tweede keer uit te leggen.

Marxman Advocaten in Utrecht is gespecialiseerd in het Intellectueel Eigendomsrecht en richt zich daarbij voornamelijk op de zakelijke markt. Wij zijn graag ook uw partner in business! Neem contact op via onderstaand formulier als u advies wenst te ontvangen over hoe u uw producten, ontwerpen, uitvindingen of merken het best kunt beschermen tegen ongeoorloofd nabootsen.

Marxman uw intellectueel Eigendom advocaat

Als de core business van uw bedrijf is “het creëren of ontwikkelen van zaken”, denk bijvoorbeeld aan ICT-middelen, online content, gebruiksvoorwerpen of audio-video content, dan vallen deze zaken onder het zogenaamde Intellectueel eigendomsrecht. Deze nationale en internationale wetgeving heeft in deze context kort gezegd betrekking op bescherming van alles wat middels de menselijke geest wordt voortgebracht. Derden mogen deze creaties vervolgens niet kopiëren, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt verleend. Mocht u onverhoopt in een dergelijke situatie terecht komen, schakel dan met een Intellectueel Eigendom advocaat van Marxman advocaten.

Wat te doen bij inbreuk

U kunt een gerechtelijke procedure starten wanneer een derde uw creatie onrechtmatig kopieert. Onze advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u in een dergelijke situatie optimaal bij te staan en de schade voor u zoveel mogelijk te beperken. Neem direct contact met een Intellectueel Eigendom advocaat van Marxman, zodat wij kunnen nagaan of er sprake is van onrechtmatig kopiëren en zo nodig gerichte stappen kunnen ondernemen.

Samen met u zoekt onze juridisch specialist naar de juiste argumenten om inbreuk op uw creatie verder tegen te gaan of te voorkomen. Op straffe van een mogelijke dwangsom en een terugname of vernietiging van de gekopieerde producten of content, treedt onze Intellectueel Eigendom advocaat in contact met de overtreder. Mocht inbreuk op uw intellectueel eigendom leiden tot imagoschade of omzetverlies aan uw kant, dan zullen we de schade verhalen op de overtreder. In sommige gevallen, verhalen we daarbij tevens de proceskosten op de inbreukmaker.

Heeft u op dit moment te maken met inbreuk op uw Intellectueel Eigendomsrecht? Neem dan vandaag nog contact op via onderstaand formulier, zodat we samen de schade zoveel mogelijk kunnen beperken!

Persoonlijk aanspreekpunt

U mag van de Intellectueel Eigendom advocaat van Marxman verwachten dat hij/zij de juiste expertise heeft om succesvol op te treden tegen onrechtmatig handelen van derden. Daarnaast hebben onze advocaten ook kennis van en ervaring in andere juridische aspecten, zodat wij u ook kunnen helpen met andere vraagstukken. We richten ons daarbij voornamelijk op de zakelijke markt en op grote, complexe procedures. De complexiteit van deze vraagstukken vraagt specifieke kennis en maatwerk. Onze dienstverlening en organisatie zijn hier volledig op ingericht. Mocht u een juridische kwestie bij ons beleggen, dan wijzen wij u een accountmanager toe die u vaste aanspreekpunt is. Uw accountmanager kent uw wensen en organisatie en kan proactief met u meedenken en handelen. Wij willen een kwalitatief hoogwaardige partner voor u zijn, die uw vraagstukken begrijpt en consciëntieus aanpakt.

Bent u op zoek naar een Intellectueel Eigendom advocaat die u kan bijstaan bij een geschil over onrechtmatig kopiëren van uw creatie? Neem dan direct contact op met Marxman advocaten via onderstaand formulier om de mogelijkheden te bespreken en uw product te beschermen.    Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

    Hulp nodig? Wij helpen u graag.

    Of laat een berichtje achter

    Meer informatie over Intellectueel Eigendomsrecht? Neem contact op met: