Juridisch Adviseur AVG Utrecht

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving omtrent de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze wet geldt voor elke ondernemer die te maken heeft met persoonsgegevens. De juridisch adviseur AVG Utrecht van Marxman Advocaten kan u bijstaan in geval van een vraagstuk omtrent AVG, zodat u geen risico loopt om beboet te worden.

De advocaten van Marxman zijn exact op de hoogte van de juridische aspecten rond de AVG-wetgeving en kunnen u vertellen met welke zaken u rekening dient te houden. Naast het geven van de juiste adviezen, kan onze juridisch adviseur AVG Utrecht u ook helpen met het implementeren van AVG-maatregelen. We hebben daarnaast ook advocaten in huis met andere specialisaties, zodat we u met elk juridisch vraagstuk kunnen bijstaan.

Achtergrond AVG

De in 2018 door de Europese Commissie en het Europees Parlement aangenomen AVG-wet (of GDPR) vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De wijziging is doorgevoerd, aangezien de AVG beter is toegespitst op ons steeds digitaler wordende landschap en een betere bescherming van persoonsgegevens biedt. Feitelijk is de AVG al in 2016 in werking getreden, maar vanaf 25 mei 2018 is deze bindend en wordt ze ook actief gehandhaafd.

De AVG/GDPR is een regeling die binnen de gehele EU gelijk en bindend is. Ze staat dus boven oude wetgeving die voorheen in de EU-lidstaten gold. Dit betekent dus ook dat in alle EU-landen dezelfde regels omtrent het beschermen en uitwisselen van persoonsgegevens gelden. Er zijn kleine uitzonderingen in sommige landen, bijvoorbeeld qua minimum leeftijd waarop iemand toestemming kan gegeven voor het publiceren van zijn/haar persoonsgegevens.

De juridisch adviseur AVG Utrecht van Marxman Advocaten staat u graag bij in geval van een vraagstuk omtrent AVG, zodat u geen risico loopt om beboet te worden. Neem via onderstaand formulier contact met ons op, wij gaan direct aan de slag voor u.

Verwerken van persoonsgegevens

Het is niet toegestaan om zomaar persoonsgegevens te verwerken, aangezien het hier rechtstreeks de privacy van betreffende personen betreft. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt, als deze noodzakelijk zijn om uw doel te bereiken. Anders gezegd: u moet een valide reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. Er zijn zes mogelijke redenen (Grondslagen) beschreven in de AVG, die u mag aanvoeren voor het verwerken van persoonsgegevens. U als ondernemer bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de voor u relevante grondslag. Deze moet u bepalen voordat u überhaupt begint met het verwerken van persoonsgegevens. Desgewenst kan een juridisch adviseur AVG Utrecht u helpen met het bepalen van de voor u juiste grondslag.

AVG-grondslagen voor verwerking persoonsgegevens

De AVG heeft bepaald dat er zes mogelijke redenen zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken:

 1. De betreffende persoon heeft u toestemming verleend om zijn/haar gegevens te mogen delen.
 2. De persoonsgegevens moeten verwerkt worden om een overeenkomst uit te kunnen voeren.
 3. De persoonsgegevens moeten verwerkt worden vanuit een wettelijke verplichting.
 4. De persoonsgegevens moeten verwerkt worden ter bescherming van vitale belangen.
 5. De persoonsgegevens moeten verwerkt worden om een taak van openbaar gezag of algemeen belang uit te kunnen voeren.
 6. De persoonsgegevens moeten verwerkt worden om uw gerechtvaardigde belang te kunnen behartigen.

Vervolgstappen na bepaling grondslag

Zodra u de juiste grondslag heeft bepaald, dan heeft u het recht om standaard persoonsgegevens te verwerken. Het is daarbij wel van belang dat u de grondslag ook registreert en dat u onderbouwt waarom deze grondslag voor uw verwerking geldt. De registratie wordt gedaan in uw privacyverklaring en het verwerkingsregister.

In de privacyverklaring worden mensen geïnformeerd over dat hun persoonsgegevens zijn verwerkt. Dit gebeurt meestentijds online. Er dient ook in vermeld te worden op welke grondslag de gegevensverwerking is gebaseerd. Op deze wijze zijn de betreffende personen volledig op de hoogte van de redenatie achter het vastleggen van hun gegevens. Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf. Vanuit de zogenaamde Verantwoordingsplicht bent u ook verplicht om de grondslag vast te leggen in het Verwerkingsregister. Ook hier moet een duidelijke argumentatie voor de keuze zijn geformuleerd.

De juridisch adviseur AVG Utrecht van Marxman kan er samen met u op toezien dat de registratie op een juiste en volledige wijze plaatsvindt. Neem direct contact op via onderstaand formulier.

Extra aandacht voor privacy

De AVG-bepalingen stellen dat u moet voldoen aan de opgestelde wetten en regels, maar ook dat u een heldere visie formuleert over hoe de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd wordt. Als u klanten/partners dit weten, dan wekt dat vertrouwen, wat een positief effect zal hebben op de samenwerking en eventueel uw commerciële succes. Onze juridisch adviseur AVG Utrecht kan u helpen met het opstellen van privacy-risicoanalyses, zodat u volledig voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Uw eigen accountmanager

Wij zijn graag uw partner in business en staan u graag bij in geval van een juridisch vraagstuk. In dat geval wijzen wij u een persoonlijke accountmanager toe, die op de hoogte is van uw wensen organisatie en vraagstuk. U mag verwachten dat uw juridisch adviseur AVG Utrecht met u meedenkt, proactief is en op de hoogte is van de AVG-wetgeving. Hij of zij is bovendien op de hoogte van de branche waarin u actief bent en kent uw uitdagingen. Dienen er zaken te worden aangevuld of aangepast vanwege de nieuwe AVG-wetgeving, dan nemen wij dat geheel voor u uit handen.

Bent u benieuwd naar wat onze juridisch adviseur AVG Utrecht voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, we lichten de mogelijkheden graag in een persoonlijk onderhoud verder toe.  Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

  Hulp nodig? Wij helpen u graag.

  Of laat een berichtje achter

  Meer informatie over AVG? Neem contact op met: