11 januari 2021
Kostenvergoeding na een procedure

Kosten vergoed krijgen nadat een procedure is gevoerd. Hoe zit dat ook alweer?

De rechter spreekt altijd een kostenveroordeling uit, ook wanneer u hier niet om vraagt. Maar wat houdt die kostenveroordeling precies in? Welke kosten worden daarin wél en niet meegenomen?

Het wettelijke uitgangspunt is dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld, de kosten van de procedure moet betalen (artikel 237 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). In de praktijk betekent dit dat de partij die grotendeels in het ongelijk wordt gesteld de kosten van de procedure dient te betalen. De rechter bepaalt daarbij de hoogte van het te betalen bedrag. Dit komt meestal niet overeen met de kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn. Het te betalen bedrag wordt gebaseerd op zogenoemde forfaitaire bedragen; per handeling of gebeurtenis geldt een vast bedrag.

 

Proceskosten vs. nakosten

De rechter stelt slechts de proceskosten en niet de nakosten vast, tenzij u hier specifiek om vraagt.
– De proceskosten zijn de kosten die zijn gemaakt voorafgaande aan de uitspraak.
– De nakosten zijn de kosten die worden gemaakt nadát de rechter uitspraak heeft gedaan plus de kosten voor de deurwaarder voor het uitvoeren/afdwingen van die uitspraak. U weet van tevoren vaak niet of u nakosten gaat maken.

U kunt de rechter verzoeken om de nakosten te begroten in een afzonderlijke procedure; een bevelprocedure. In de praktijk gebeurt dit bijna niet meer. Dit komt door het volgende.

De Hoge Raad heeft in 2010 duidelijk gemaakt dat een kostenveroordeling ook betrekking heeft op de nakosten. Met de uitspraak van de rechter kunt u daardoor ook betaling van de nakosten afdwingen. Deze kosten kán de rechter op verzoek begroten en ook in de uitspraak opnemen, ondanks dat de hoogte daarvan nog niet bekend is. Het vóóraf begroten van de nakosten voorkomt dat de hoogte hiervan later in een bevelprocedure moet worden vastgesteld omdat de hoogte hiervan wordt betwist. Met de uitspraak in de hand kunt u vervolgens afdwingen dat u krijgt waar u recht op heeft plús de vergoeding van de nakosten indien u die heeft moeten maken.

Kortom: wanneer de rechter heeft geoordeeld dat één van de partijen de kosten in de procedure moet vergoeden, dan geldt dit zowel voor de proceskosten alsook voor de nakosten. U kunt de nakosten van tevoren laten begroten, maar dat is niet verplicht. Indien de hoogte van de nakosten niet wordt betwist, is de uitspraak waarin in de kostenveroordeling staat opgenomen voldoende om ook de nakosten te verhalen.

 

Bent u partij in een procedure? Wij helpen u graag!

Björn de Smit, Advocaat Contracten, Bouw en Aanbestedingen
E-mail: desmit@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000

Jasminke Meester, Advocaat Contracten, Bouw en Bestuursrecht
E-mail: meester@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000