30 juni 2020
Bescherming opgerekt bij indienen bestuursrechtelijke processtukken door andere postvervoerder

Bedrijven en burgers verkrijgen meer bescherming bij het indienen van bezwaar- en beroepschriften. De Centrale Raad van Beroep (hierna: “CRvB”), één van de hogere beroepsrechters in het bestuursrecht, heeft een baanbrekende uitspraak gedaan over de bescherming van bedrijven en burgers bij het te laat indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Hierdoor is het processtuk voortaan ook op tijd ingediend als het vóór het einde van de termijn bij een andere postvervoerder dan PostNL ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Daarmee brengt de CRvB de uitleg die wordt gegeven aan de Nederlandse wet in lijn met het Europees recht.

 

Voorbeeldcasus

In deze zaak ontving de betrokkene bijstand op grond van de Participatiewet. Na onderzoek bleek het college van B&W van Enschede (hierna: “College”) dat betrokkene de gemeente verkeerd had ingelicht. Hierdoor had betrokkene volgens de gemeente ten onrechte een bedrag aan bijstand ontvangen. Als gevolg hiervan had het College aan de betrokkene een boete opgelegd voor de schending van de zogenoemde inlichtingenverplichting. Hiertegen diende de betrokkene een bezwaarschrift in. Het College verklaarde het bezwaarschrift niet-ontvankelijk, wegens overschrijding van de bezwaartermijn. Met andere woorden: het was te laat en werd niet inhoudelijk behandeld. Deze termijn verstreek op 20 december 2017, terwijl het bezwaarschrift pas op 22 december 2017 door het College werd ontvangen. De vraag die voorlag was of het bezwaarschrift op 19 december 2017, dus vóór het aflopen van de termijn, ter post was bezorgd bij Falkpost en deze postvervoerder onder het wettelijk beschermingsbereik viel, zodat het bezwaarschrift tijdig zou zijn ingediend.

 

Andere postbezorgers dan PostNL

Hoewel voorheen uitsluitend bescherming werd genoten bij het indienen via PostNL, ging de CRvB nu “om” en oordeelde hij dat ook een processtuk ter post bezorgd bij Falkpost bescherming geniet, mits het daarna niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. De aanleiding voor dit oordeel is een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (de zaak Pawlak) over de Europese Postrichtlijn.

In de praktijk betekent dit voor andere postaanbieders dat zij interessanter zijn geworden voor het indienen van bestuursrechtelijke processtukken, nu zij onder het beschermingsbereik vallen. Ook genieten bedrijven en burgers hierdoor meer bescherming bij het indienen van bezwaar- en beroepschriften.

 

Meer informatie
Hebt u vragen over het tijdig indienen van processtukken of het procederen in het bestuursrecht? Neemt u dan gerust contact op:

Werner Altenaar, advocaat bestuursrecht, sectie Vastgoed & Overheid
E-mail: altenaar@marxman.nl / Telefoonnummer: 033 450 8000