Per 1 januari 2024 vervallen de modelovereenkomsten van de Belastingdienst die zijn gebaseerd op vrije vervanging.

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat ook wanneer partijen hebben afgesproken dat de zelfstandige zich mag laten vervangen sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst heeft hieruit de conclusie getrokken dat haar modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar zijn. Daarom trekken zij de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in. Werkt u met een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging en/of op basis van een eigen opdrachtovereenkomst die vooral op dit criterium leunt, dan hebt u tot 1 januari 2024 de tijd om de overeenkomst opnieuw te (laten) beoordelen en zo nodig aan te passen.

Wilt u hierover geadviseerd worden of wilt u uw overeenkomst laten controleren? Neem dan contact met ons op, onze arbeidsrechtadvocaten staan voor u klaar!

Artikel geschreven door:

Julie van Meeteren

Advocaat