Gisterenavond heeft de overheid verschillende steunmaatregelen voor het bedrijfsleven aangekondigd. Eén van deze maatregelen is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting. Dit betekent niet dat dezelfde regels gelden als bij de Werktijdverkorting. Om aanspraak te kunnen doen op NOW, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarde 1: minstens 20% omzetverlies

Indien een werkgever de tegemoetkoming onder de NOW wil aanvragen, dient de werkgever tenminste 20% omzetverlies te verwachten.

Voorwaarde 2: Geen bedrijfseconomische ontslagen

Bij de aanvraag van de regeling moet een werkgever zich vooraf committeren aan de verplichting om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de vergoeding conform de NOW wordt ontvangen.

Afhankelijk van omzetdaling

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet. Indien bijvoorbeeld 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom en als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom. Hierbij is het van belang dat achteraf precies kan worden vastgesteld hoeveel de werkelijke omzetdaling is geweest. De percentages aan tegemoetkomingen die in de publicaties zijn gemeld zijn voorbeelden, waarbij 90% het maximum is. Maar het gaat niet om categorieën, er kan uiteindelijk ook een tegemoetkoming van 86,4% worden vastgesteld, of van 18,6%.

Geen aanspraak op WW-rechten

Waar de werktijdverkorting snoepte van de WW-rechten van de betrokken werknemers, is dat bij de NOW niet het geval. Dit betekent dus ook dat werknemers die nog geen WW-aanspraak hebben (omdat zij bijvoorbeeld te kort werken in Nederland) meegenomen kunnen worden in de aanvraag.

Duur 3 maanden, eenmalige verlenging

Op het moment dat de werkgever een aanvraag voor de tegemoetkoming onder de regeling NOW indient, zal de aanvraag gelden voor een periode van 3 maanden. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met 3 maanden. Daarbij ziet de regeling NOW wel al op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Twijfelt u over een NOW-aanvraag?

Twijfelt u welke stap noodzakelijk of het beste voor uw bedrijf is? Ontslag op grond van bedrijfseconomisch redenen of een aanvraag doen onder de regeling NOW? Wij helpen u graag om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Artikel geschreven door:

Eline Beekhuis

Partner

Moniek Kennis

Advocaat