Tijdens het event dat eind september door Alles Over WHOA werd georganiseerd, werd namens het UWV het ‘nieuwe’ kwijtscheldingsbeleid gepresenteerd. Afgelopen week werd dit beleid gepubliceerd op de website van het UWV.

De ondernemer die een verzoek tot kwijtschelding van NOW-schulden wenst in te dienen, dient te voldoen aan een vijftal voorwaarden:

  1. U laat zien dat het afbetalen van uw schulden het einde van uw bedrijf betekent;
  2. De hoogte van uw totale NOW-schuld is duidelijk;
  3. De financieel-economische situatie van uw bedrijf is duidelijk;
  4. Er is een compleet overzicht van schuldeisers en alle schulden;
  5. Er is geen sprake van fraude of misbruik van de tegemoetkoming NOW

Voorheen stelde het UWV zich in algemene zin op het standpunt dat kwijtschelding niet mogelijk zou zijn vanwege het feit dat de subsidie (NOW) publiek geld betrof. De rechtbank rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2022:12192) oordeelde echter dat het (gedeeltelijk) kwijtschelden van de NOW geen (verboden) staatssteun oplevert en ingeval van een WHOA niet aan homologatie in de weg staat. Het kwijtscheldingsbeleid dat het UWV tot dusver hanteerde was gebaseerd op de bestuursrechtelijke kwijtscheldingsbepaling (art. 4:94a Awb).

Over het vervullen van de kwijtscheldingsvoorwaarden en mogelijke gevolgen voor de praktijk leest u meer in het artikel ‘Food for thought’: het ‘nieuwe’ kwijtscheldingsbeleid van het UWV na ‘Wagamama’, dat ik naar aanleiding van het gepubliceerde kwijtscheldingsbeleid schreef voor HERO|Herstructurering en recovery online.

Heeft u als ondernemer vragen over het (nieuwe) kwijtscheldingsbeleid? Meer informatie kunt u inwinnen door te luisteren naar de Podcast Alles Over WHOA over het kwijtscheldingsbeleid.

Heeft u behoefte aan advies en begeleiding bij de financiële problemen? Of vragen over wat dit beleid kan betekenen voor u? Neem dan contact op met onze advocaten van Team I&H. Met ervaring op het gebied van (informele) kwijtscheldingstrajecten en het voeren van WHOA-procedures helpen wij u graag verder.

Artikel geschreven door:

Charlotte Crombag

Senior advocaat