De borgstelling MKB-kredieten is een regeling waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat garant staat voor een deel van een lening die een bedrijf afsluit. Deze “BMKB-regeling” is in het leven geroepen voor bedrijven die een financiering willen aangaan, maar onvoldoende zekerheid kunnen bieden aan de financier.

Om ondernemers als gevolg van de huidige ontwikkelingen tegemoet te komen, heeft de overheid besloten de BMKB-regeling vanaf 16 maart 2020 te verruimen.

Wat is het doel van de regeling?

Met het verruimen van de BMKB-regeling wordt geprobeerd liquiditeitsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Immers zullen veel facturen op dit moment onbetaald blijven, terwijl de kosten van het bedrijf (nagenoeg) gelijk blijven.

Voor wie geldt de regeling?

Om gebruik te kunnen maken van de BMKB-regeling, moet een bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het gaat om een MKB-bedrijf dat gevestigd is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba;
  • de onderneming heeft maximaal 250 werknemers in dienst en een jaaromzet tot 50 miljoen euro óf een balanstotaal tot 43 miljoen euro;
  • de onderneming bestaat langer dan 3 jaar;
  • de onderneming is niet actief in de publiekverzekerde zorg of voor meer dan 50% van de laatste of verwachte jaaromzet afhankelijk van inkomsten uit landbouw, vee- of visteelt, de bancaire-, verzekerings- of vastgoedsector.

Wat houdt de verruiming in?

Binnen de oude regeling mocht 50% van de lening worden gefinancierd met een overheidsborgstelling. Dit wordt met de verruimde regeling 75% van het totale krediet, waarbij de overheid borg staat voor 90% van deze 75%.

Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB-regeling worden versoepeld. Zo zal de zekerhedentoets (het onderpand dat een bedrijf kan geven) die normaliter wordt gedaan bij de BMKB-regeling, soepeler worden toegepast. Ook zal het vereiste van persoonlijke borgtocht aanzienlijk worden versoepeld (van 25% naar 10%) en is er afhankelijk van de situatie een passend aflossingsregime mogelijk. Verder is het maximum van de BMKB-regeling tijdelijk verhoogd van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro.

Hoe kan een beroep op de regeling worden gedaan?

De aanvraag kan niet door de ondernemer zelf worden gedaan. Dit moet worden gedaan door de financier. Daarbij moet de financier onder meer aantonen dat de onderneming continuïteitsperspectief heeft.

Het is van belang om aan de voorwaarden van de regeling te voldoen én om ervoor te zorgen dat de aanvraag bij de overheid niet te veel op het belang van de financier is ingestoken. Marxman heeft ruime ervaring met financieringsaanvragen en continuïteitsvraagstukken. Onze specialisten richten zich op advies en begeleiding van organisaties in zwaar weer.

Team Herstructurering, Financiering en Insolventie

Het team Herstructurering, Financiering en Insolventie staat nu klaar voor collega-ondernemers en organisaties die op korte termijn meer inzicht willen krijgen in hun situatie en vanuit een kansrijk scenario de komende periode tegemoet willen treden. Wij werken al decennialang samen met een team specialisten op het gebied van financial control, crisismanagement, recovery en specialisten op het gebied van garantieregelingen van de overheid. U kunt ons via één loket benaderen en krijgt zo toegang tot geïntegreerde dienstverlening. Wij staan voor snelheid, deskundigheid en transparantie. En hebben – gelet op de bijzonder omstandigheden – oog voor uw financiële situatie.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? We staan u graag te woord

Artikel geschreven door:

Bas Besseling

Partner, lid dagelijks bestuur