Het wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, dat voortkomt uit een Europese richtlijn is op 11 november jl. is naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting zal de wet 1 augustus 2022 in werking treden. Het is voor werkgevers belangrijk deze ontwikkeling goed te volgen. Na invoering gaat het wetsvoorstel per 1 augustus 2022 onmiddellijk gelden, ook afspraken die daarvoor gemaakt zijn kunnen dan beïnvloed worden door deze wet. Werkgevers zullen de model-arbeidsovereenkomsten daarop moeten controleren en/of aanpassen.

Samengevat zal voor de volgende onderwerpen iets veranderen:

  • Uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever
  • Wijziging wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU
  • Voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
  • Uitbreiding scholingsverplichting, verbod studiekostenbeding
  • Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

Flexbranche

De flexbranche zal ook te maken krijgen met veranderingen. Arbeidsrecht advocaat Eline Beekhuis heeft specifiek voor de flexbranche een column geschreven over dit wetsvoorstel. In de column bespreekt zij wat de gevolgen voor de flexbranche zullen zijn, als het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treedt.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de gevolgen van de implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met ons op. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent via onze website en via onze LinkedIn pagina.

Artikel geschreven door:

Dennis Kok

Advocaat