Marxman Advocaten Speelveld

Ons speelveld

Bestuursrecht

Gemeenten, provincies en ministeries nemen regelmatig besluiten die direct van invloed zijn op uw onderneming. Of waar uw onderneming last van kan krijgen. Een wijziging van een bestemmingsplan bijvoorbeeld, of het niet verlenen van een vergunning kan tot gevolg hebben dat u uw onderneming juist wel of juist niet kunt voortzetten zoals u dat van plan was. Van handhavend optreden, waarbij de overheid uw onderneming een dwangsom oplegt, kunt u ook flink last hebben. In het bestuursrecht is het essentieel dat u op tijd uw zienswijze indient of bezwaar maakt. Voor veel ondernemers is het bestuursrecht echter complex en ondoorzichtig.

Specialisten bestuursrecht

Ons team van gespecialiseerde advocaten weet exact binnen welke termijn, op welke wijze en bij welke instantie u een zienswijze of bezwaar moet indienen. Daarbij kiezen wij altijd eerst voor een strategische aanpak, om zo een een vaak lang slepende gang naar de rechter te voorkomen. Leidt deze aanpak niet tot de gewenste oplossing? Dan schromen wij een gang naar de rechter niet. En bepleiten wij uw standpunten vanzelfsprekend met verve.

Wij adviseren en procederen voor projectontwikkelaars, ondernemingen, overheden en semi-overheden.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Juridische begeleiding tijdens het aanvraagproces voor een vergunning, zoals een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning), exploitatievergunning of een drank- en horecavergunning. Hiermee voorkomt u dat uw aanvraag onnodig wordt afgewezen.
  • Advies over en begeleiding bij het indienen van een zienswijze, bezwaar en beroep.
  • Het vorderen van een voorlopige voorziening in een kort geding, als uw onderneming direct schade lijdt door een besluit van een overheidsorgaan.
  • Advies en procedures over planschade.
  • Advies over wet- en regelgeving, zoals de WABO, wet Bibob en de Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Full service dienstverlening

Veel juridische vragen binnen het speelveld Bestuursrecht hebben raakvlakken met de speelvelden Bouwrecht, Huur en Koop en Ondernemingsrecht. Deze expertises hebben wij ook in huis. Als het nodig is werken onze specialisten dan ook nauw met elkaar samen. Daarmee bent u verzekerd van een full service aanbod.

Onze advocaten in dit rechtsgebied

Marxman_Logoos

"Wij hebben ons samen met de Windhonden Renvereniging Midland in Lelystad laten adviseren door Marxman in een geschil met een overheidsinstelling en een andere onderneming. Onze bedrijfsvoering werd gefrustreerd door overlast en aantasting van de nabijgelegen natuur. Marxman zorgde ervoor dat er werd doorgepakt toen minnelijke gesprekken niet het gewenste resultaat bereikten en startte een kort geding om de klanten van De Zorgboeren en Windhondenrenbaan en de natuur te beschermen. Marxman heeft ons in raad en daad bijgestaan vooral op het gebied van bestuursrecht en contracten. Met voor ons een goede afloop."

Tuinderij de Groentehof - Zorgboerderij Lelystad - 't Groei-end - Zorgboerderij FlevoZon - Windhonden Renvereniging Midland