Marxman Advocaten Speelveld

Ons speelveld

Fusies, Overnames & Investeringen

Onze ondernemingsrechtspecialisten hebben ruime ervaring in fusies en overnames. Een fusie, investeringsronde of overname kan op een bepaald moment goed aansluiten bij uw onderneming en de fase waar die onderneming zich in bevindt.

Of uw onderneming nu een startup, scale-up of familiebedrijf is, iedere onderneming en iedere situatie is uniek. Onze specialisten spelen graag in op de kenmerken van uw situatie. Het is immers in uw belang dat in uw juridische en strategische begeleiding optimaal gebruik wordt gemaakt van kansen en mogelijkheden. En dat u alleen de risico’s loopt die u wílt lopen.

 

Advies in elke fase van het proces

Een overnameproces of investeringsronde bestaat uit verschillende fasen. Het advies per fase hangt mede af van uw positie als koper, verkoper, investeerder, of een onderneming die een investering aantrekt.

Fase I: voorbereidingsfase
In deze fase maakt de verkoper de onderneming klaar voor verkoop of investering, door oriëntatie op de markt, inschakeling van adviseurs en globale waardebepaling. Regelmatig wordt een Information Memorandum opgesteld door de financieel adviseur, met een omschrijving van de werkzaamheden, kengetallen en prognoses van de onderneming. Het is bovendien voor zowel kopers/investeerders als verkopers van belang een scherpe Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) op te stellen. Zo wordt concurrentie voorkomen, blijven bedrijfsgeheimen beschermd en kan vrij informatie gedeeld worden tussen de verschillende partijen die betrokken zijn. In deze fase kan sprake zijn van de voorbereiding van een controlled auction of het aantrekken van één of enkele specifiek geïnteresseerde partijen.

Fase II: verkoopfase
Wanneer de onderneming in beginsel klaar is voor verkoop en zich één of enkele geïnteresseerde kopers of investeerders hebben gemeld, wordt met de meest veelbelovende partij een Intentieovereenkomst (LOI of Term Sheet) ondertekend en start het (bevestigende) Due Diligence Onderzoek. Tijdens en na dit onderzoek naar de details van de onderneming worden onderhandelingen gevoerd over de Koopovereenkomst (SPA) of Investeringsovereenkomst en de bijbehorende Garanties. Wordt de koper of investeerder gezamenlijk met anderen aandeelhouder, dan vormt een Aandeelhoudersovereenkomst onderdeel van de transactiedocumentatie. Bij aandelenoverdrachten is een notariële akte verplicht; deze wordt tegen het einde van het traject gepasseerd door een notaris

Fase III: afrondingsfase
Na het intensieve verkooptraject of investeringstraject, is het juridische en commerciële werk afgerond, maar begint het werk voor de onderneming pas echt. Zij moet bij een fusie of overname vaak synergie realiseren, of nog bepaalde Opschortende/ontbindende voorwaarden (post-closing items) vervullen.

Het is aan u voor welke werkzaamheden u ons wilt inschakelen en op welk moment van het proces. Ook bepaalt u zelf de intensiteit en de mate van diepgang waarmee wij onze werkzaamheden verrichten, binnen de kaders van onze specialisten. Uiteraard kunnen wij u daarbij adviseren, zodat we met uw wensen tot een optimaal resultaat komen.

Persoonlijke aandacht en advies

Ons team van advocaten is goed thuis in de wereld van fusies en overnames en beseft dat geen traject hetzelfde is. Daarom hebben wij binnen ieder traject persoonlijke aandacht voor alle betrokkenen. Wij hebben zowel nationaal als internationaal ruime ervaring met fusies, overnames, splitsingen en investeringstrajecten.

Op welke manier een samenwerking ook gestalte krijgt, wij werken altijd met een vaste contactpersoon – korte, directe lijnen. Daarnaast beginnen wij altijd met een vrijblijvende intake. Wij begrijpen dat u vooraf graag duidelijkheid wenst over de omvang van ons juridisch advies en de daarbij behorende kosten. Om die reden werken wij met verschillende vormen van dienstverlening, afhankelijk van uw specifieke wensen.

 

Internationale fusies en overnames

Onder meer via ons internationale netwerk Consulegis zijn we vaak betrokken bij internationale transacties en bij transacties waarbij internationale belangen spelen. Door onze internationale collega’s bij dit soort transacties te betrekken zijn dit vraagstukken die we goed aankunnen.

 

Full service dienstverlening

Bij fusies en overnames spelen er vaak juridische vragen in de speelvelden Arbeidsrecht, Huurrecht en Intellectueel Eigendom. Deze specialismen hebben wij ook in huis. Waar nodig maken wij gebruik van deze specifieke kennis. Daarmee bent u verzekerd van full service dienstverlening.

Onze specialisten in dit rechtsgebied