Marxman Advocaten Speelveld

Ons speelveld

Herstructurering, Financiering & Faillissementen

Wat kan en moet u doen als uw onderneming in zwaar weer terechtkomt? Welke gevolgen heeft het faillissement van een (dochter)onderneming voor u of uw onderneming? En het faillissement van een contractspartij? Wat moet u doen tijdens een discussie met een curator? Op deze vragen en meer geven onze advocaten antwoord. Wij hebben een gespecialiseerd team van advocaten. Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de kans om schulden te herstructureren zonder dat een doorstart na een faillissement of surseance van betaling daarvoor noodzakelijk is.

Turn Around Consult

Een snelle inventarisatie om geen kostbare tijd te verliezen, is in situaties van zwaar weer van groot belang. Met een Turn Around Consult brengen wij samen met u de situatie van uw organisatie en de specifieke uitdagingen en kansen in kaart. Daarna kunt u besluiten of u met een Quick Scan uw inzicht wilt vergroten, zodat u een adequaat plan van aanpak kunt maken voor uw organisatie. Wij zorgen er met een multidisciplinair team samen met u voor dat u de regie houdt. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van (financieel) inzicht, voldoende liquiditeit en oplossingsrichtingen. Dit doen we via één loket, zodat het voor u overzichtelijk blijft.

Wanneer u besluit tot het geven van een opdracht voor een Quick Scan, maken wij samen met u een inventarisatie van de huidige stand van zaken en een analyse van de impact van verschillende scenario’s.

Aan de hand van deze scenario’s en de waarschijnlijkheid daarvan, doen wij aanbevelingen. Dat kan variëren van bijvoorbeeld meer aandacht voor een gewijzigd aanbod en/of wijziging van de customer journey tot het heronderhandelen van contracten en het uitbreiden van de financiering. Maar denk ook aan het gebruik maken van (nieuwe) regelingen, aangepast debiteurenbeheer, een (collectief) ontslag, een WHOA-traject of zelfs het voorbereiden van een onontkoombaar faillissement. De uitvoering van de aanbevelingen kan uw organisatie helemaal zelf doen of wij kunnen dat samen met u doen. Als u dat wilt, kunnen wij ook de volledige implementatie voor u verzorgen, al naar gelang uw behoefte.

Marxman Advocaten staat ondernemers al decennialang bij als het gaat om advies en begeleiding van organisaties in zwaar weer. Daarbij werken wij samen met een team specialisten op het gebied van financial control, crisismanagement, recovery, financiering, interim-management, HRM en marketing. Deze externe specialisten hebben zelf executive posities in het bedrijfsleven bekleed en hebben dezelfde pragmatische aanpak als Marxman Advocaten.

Sinds de financiële crisis van 2008 doet het team Herstructurering, Financiering en Insolventie dat onder de naam Turn Around Consult. Ook na de financiële crisis werden samen met externe professionals vele ondernemers en directies bijgestaan Door onder meer heronderhandeling van lopende overeenkomsten, kostenreducties en innovatie werden serieuze uitdagingen het hoofd geboden.

Meer informatie over het Turn Around Consult vindt u hier.

Juridisch advies bij een herstructurering

Uw onderneming kan door omstandigheden in zwaar weer terechtkomen. Wat de oorzaak ook is, op dat moment is het belangrijk dat u snel schakelt. Als specialisten in herstructurering weten wij dat geen enkel traject hetzelfde is. Daarom maken wij samen met u een analyse van de impact, stellen wij het doel van de herstructurering vast en stippelen we vervolgens een strategie uit. Vervolgens werken we samen met u naar het doel toe.

Tijdens een herstructurering werken wij ook graag samen met uw financiële afdeling, accountant en – indien nodig – een door de bank aangewezen adviseur. In ons whitepaper samenwerking leest u meer over de samenwerking tussen accountants en advocaten bij een herstructurering.

Juridisch advies bij een faillissement

Als u failliet gaat heeft dat vanzelfsprekend grote gevolgen voor uzelf, uw onderneming en uw werknemers. Maar ook het faillissement van een van uw contractspartijen kan een grote impact hebben op uw onderneming.

Vaak is een faillissement een risico, maar soms ook een kans als een WHOA-traject geen optie is. Een kans om door te starten, een contract te beëindigen of een concurrerende onderneming uit faillissement te kopen. Onze specialisten brengen de juridische gevolgen voor uw onderneming graag voor u in kaart.

Bent u bestuurder? Dan kan het faillissement van uw onderneming ook verstrekkende gevolgen voor uzelf hebben. Wij hebben ons gespecialiseerd in het voeren van discussies over bestuurdersaansprakelijkheid. Wij ondersteunen u daarom graag bij het voeren van deze discussie met de curator of een crediteur. Lees ook ons whitepaper over bestuurdersaansprakelijkheid.

Full service dienstverlening

Bij herstructureringen en faillissementen spelen er ook vaak juridische vragen op de speelvelden Arbeidsrecht en Fusies & Overnames. Deze specialismen hebben wij ook in huis. Waar nodig maken wij gebruik van deze specifieke kennis. Daarmee bent u verzekerd van een full service aanbod.

Onze advocaten in dit rechtsgebied