Marxman Advocaten Speelveld

Herstructurering en insolventie

Uw onderneming kan door omstandigheden in zwaar weer terechtkomen. Wat de oorzaak ook is, op dat moment is het belangrijk dat u snel schakelt. Onze specialisten begrijpen wat er moet gebeuren en in welke volgorde. Dat biedt zekerheid in onzekere tijden.

Het team herstructurering en insolventie van Marxman Advocaten adviseert onder meer in de volgende gevallen:

Het team herstructurering en insolventie kijkt naar meer dan alleen problemen en schulden. Wij beoordelen ook de organisatie van uw groep op onderneming (governance). Vaak is voorkoming van aansprakelijkheid bijvoorbeeld de reden voor een bepaalde organisatiestructuur, zoals het onderbrengen van activiteiten in verschillende werkmaatschappijen. Als specialisten in herstructurering weten wij dat geen enkel traject hetzelfde is. Daarom maken wij samen met u een analyse van de impact, stellen wij het doel van de herstructurering vast en stippelen we vervolgens een strategie uit, die wij samen met u uitwerken. Juist omdat geen onderneming of herstructurering hetzelfde is, leveren wij maatwerk. Uw wensen zijn daarbij leidend.

 

WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

Per 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. De WHOA maakt het kort gezegd mogelijk om uw gezamenlijke schuldeisers een akkoord aan te bieden, met de mogelijkheid dat een rechter dit akkoord dwingend goedkeurt (homologeert). Het akkoord wordt dan bindend voor de onderneming en de crediteuren die in het akkoord worden betrokken. Het voordeel daarvan is dat de onderneming zonder surseance of faillissement verder kan na het saneren van de belangrijkste schulden.

Of een WHOA traject een goede keuze is, hangt af van veel factoren. Van belang is vooral of de onderneming na een succesvolle sanering van de schulden (weer) levensvatbaar is. Maar ook van belang is welke schuldeisers er zijn, wat hun positie is en of zij voor een akkoord zullen stemmen als dat wordt aangeboden. Onze advocaten kunnen deze beoordeling op basis van een aantal documenten op korte termijn maken.

Zowel tijdens WHOA trajecten als tijdens herstructureringen werken wij graag samen met uw financiële afdeling, accountant en – indien nodig – een door de bank aangewezen adviseur.

 

Turn Around Consult

Iedere herstructurering begint met een snelle inventarisatie om geen kostbare tijd te verliezen. In zwaar weer is snelheid en helderheid van groot belang. Met een Turn Around Consult brengen wij samen met u de situatie van uw organisatie en de specifieke uitdagingen en kansen in kaart. Wij zorgen er met een multidisciplinair team samen met u voor dat u de regie houdt. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van (financieel) inzicht, voldoende liquiditeit en oplossingsrichtingen. Dit doen we via één aanspreekpunt, zodat het voor u overzichtelijk blijft.

In vervolg op het eerste Turn Around Consult, maken wij indien nodig samen met u een inventarisatie van de huidige stand van zaken en een analyse van de impact van verschillende scenario’s. De aanbevelingen die daaruit voorvloeien zijn divers en variëren van bijvoorbeeld meer aandacht voor een gewijzigd aanbod en/of wijziging van de customer journey tot het heronderhandelen van contracten en het uitbreiden van de financiering. Maar denk met de pandemie in het achterhoofd ook aan het gebruik maken van (nieuwe) regelingen, aangepast debiteurenbeheer, een (collectief) ontslag, een WHOA-traject of zelfs het voorbereiden van een faillissement. De uitvoering van de aanbevelingen kan uw organisatie zelf doen of wij doen het samen met u. Als u dat wilt, kunnen wij ook de volledige implementatie voor u verzorgen, al naar gelang uw behoefte.

Marxman Advocaten werkt samen met een team specialisten op het gebied van financial control, crisismanagement, recovery, financiering, interim-management, HRM en marketing.

Faillissement

Als u failliet gaat heeft dat vanzelfsprekend grote gevolgen voor uzelf, uw onderneming en uw werknemers. Maar ook het faillissement van een van uw contractspartijen kan een grote impact hebben op uw onderneming.

Vaak is een faillissement een risico, maar het kan ook een kans zijn, bijvoorbeeld als een WHOA-traject geen optie is. Een kans om door te starten, een contract te beëindigen of een concurrerende onderneming uit faillissement te kopen. Onze specialisten brengen de juridische gevolgen voor uw onderneming graag voor u in kaart.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u bestuurder? Dan kunnen bepaalde keuzes en in het bijzonder het faillissement van uw onderneming ook verstrekkende gevolgen voor uzelf hebben. Onze Advocaten zijn thuis in alle aspecten van ondernemingsrechtelijke aansprakelijkheid, van interne aansprakelijkheid, of aansprakelijkheid jegens een failliete boedel tot onrechtmatige daad. Wij ondersteunen u daarom graag bij discussies met een curator of een crediteur.

De meeste ondernemingen hebben een financiering van een externe partij, meestal een bank. Maar niet iedere financiering is rechttoe rechtaan. Daarom is van belang dat u als ondernemer weet waar de financiering precies voor is, welke bedrijven van de financiering gebruik mogen maken én welke bedrijven aangesproken kunnen worden tot terugbetaling.

Specialistisch advies bij ondernemen in zwaar weer

Als uw onderneming in (tijdelijk) moeilijker vaarwater terechtkomt is communicatie met uw financier van groot belang. In de praktijk zien wij vaak dat banken de financiering sneller bevriezen of beëindigen. Op dat moment komt u voor de volgende vragen te staan: mag de bank dit doen? En voldoet de bank wel aan de zorgplicht? Voor dit soort vragen kunt u bij ons terecht. Wij beantwoorden al uw vragen, om vervolgens samen met u een strategie te kiezen.

Meer weten?

Heeft u vragen, wilt u een vrijblijvend (telefonisch) gesprek met een advocaat, of wilt u toetsen of een herstructurering of WHOA traject voor uw onderneming geschikt kan zijn? Neem dan contact op met het team herstructurering en insolventie: