Marxman Advocaten Speelveld

Ons speelveld

Intellectueel Eigendom

De term intellectueel eigendom (intellectual property) dekt een groot speelveld. Het gaat om producten van de geest die zich vertalen naar vaak creatieve uitingen of technische oplossingen, maar ook naar bijvoorbeeld een goede naam voor een product of dienst.

Onder de overkoepelende term intellectueel eigendom vallen de volgende specifieke rechten:

  • auteursrecht
  • databankrecht
  • domeinnaamrecht
  • handelsnaamrecht
  • kwekersrecht
  • merkrecht
  • modelrecht
  • naburige rechten
  • octrooirecht
  • topografierecht

Bescherming van uw intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is een van de meest belangrijke assets van uw onderneming. De waarde ervan en het belang om het goed te beschermen wordt vaak pas duidelijk als een ander daarvan wil meeprofiteren. Of het nu gaat om een merk, (grafisch) ontwerp, technologische uitvinding of handelsnaam, het is altijd goed om uw intellectueel eigendom goed te beschermen. Met de ervaring van onze specialisten kunnen we er in de meeste gevallen voor zorgen dat uw positie op tijd wordt beschermd. Denkt u hierbij aan een verbod om een bepaalde (merk)naam nog te gebruiken of aan de vernietiging van namaakproducten.

Daarnaast speelt de bescherming van uw intellectueel eigendom een rol bij het in licentie kunnen geven van bepaalde producten of diensten. Immers: hoe beter uw intellectueel eigendom is beschermd, hoe waardevoller de licentie wordt. Dat geldt ook op het moment dat uw onderneming wordt verkocht. Hoewel intellectuele eigendomsrechten vaak niet op de balans staan, maken ze wel een belangrijk deel uit van de waarde van de onderneming. Marxman adviseert u hier graag over.

Bedrijfsgeheimen

Naast de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten spelen bedrijfsgeheimen een belangrijke rol bij innovatie en ontwikkeling binnen een bedrijf alsook bij de bescherming van kennisuitwisseling tussen bedrijven. Het begrip bedrijfsgeheim is een ruim begrip, omdat het zowel technische als commerciële informatie omvat en op een breed scala aan informatie betrekking kan hebben. Van technologische kennis, zoals fabricagemethoden en recepturen, tot handelsgegevens, zoals informatie over klanten en leveranciers, bedrijfsplannen of marktonderzoek en marktstrategieën. Bedrijfsgeheimen zijn geen intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, modellen, merken en kwekersrechten, die in geval van openbare registratie neerkomen op een (tijdelijk) monopolie. Voor bescherming van bedrijfsgeheimen geldt juist het tegenovergestelde: zij zijn beschermd zolang zij geheim zijn en zolang de rechthebbende zich redelijkerwijs inspant om dit geheime karakter te handhaven. Bedrijfsgeheimen vormen daarom een van de meest gebruikte manieren waarop bedrijven intellectuele schepping en innovatieve knowhow beschermen.

Juridisch advies bij een mogelijke inbreuk

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u zelf wordt aangesproken voor een (gestelde) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde of van schending van een bedrijfsgeheim. Een dergelijke stelling gaat in de praktijk vaak samen met grote schadevorderingen en onthoudingsverklaringen op straffe van hoge boetes. In veel gevallen is het onverstandig hier op in te gaan zonder dat u juridisch advies heeft ingewonnen. Dit soort afspraken kan uw bewegingsvrijheid in de toekomst namelijk onnodig beperken. Marxman brengt uw positie en uw kansen graag met u in kaart. Onze advocaten brengen, naast praktisch advies, ook grote proceservaring met zich mee.

IP-Desk: waardecreatie binnen uw bedrijfsprocessen

De IP-Desk van Marxman Advocaten ontzorgt en begeleidt u bij alle facetten van het ondernemen met uw intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen. De ondersteuning van de IP-Desk is meer dan de som van kennismanagement, adviseren en ad-hocoplossingen. En de IP-Desk doet ook meer dan het verstrekken van juridische informatie, het indienen of registreren van intellectuele eigendomsrechten en het voeren van inbreukprocedures.

De IP-Desk is er elke dag voor u en helpt u gedurende de hele levenscyclus van uw intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen: van creatie tot bescherming tot exploitatie. Om een goed beeld van uw onderneming te krijgen, verdiept de IP-Desk zich in uw bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen wij altijd pro-actief adviseren en maatwerkoplossingen bieden. Op deze wijze helpt de IP-Desk u in elke fase binnen uw bedrijfsprocessen waarde te creëren.

Wilt u ook meer waarde creëren binnen uw bedrijfsprocessen? Neemt u dan contact met ons op.

Whitepapers over intellectueel eigendom

Onze specialisten delen hun kennis binnen dit speelveld graag met u. In het whitepaper ‘Inbreuk op uw intellectueel; eigendom‘ leest u wat u kunt doen bij een inbreuk op uw intellectueel eigendom.

Full service dienstverlening

Bij vraagstukken over intellectueel eigendom spelen er ook vaak juridische vragen op de speelvelden Ondernemingsrecht en Fusies & Overnames. Deze specialismen hebben wij ook in huis. Daarmee bent u verzekerd van een full service aanbod en kunt u zich richten op wat u het liefst doet, ondernemen.

Onze advocaten in dit rechtsgebied

vandergardetuinmeubelshop

"Ondanks dat wij al ongeveer 65 jaar een betrouwbaar familiebedrijf in de tuinmeubelbranche zijn, hebben wij twee keer een juridische procedure moeten voeren omdat wij beschuldigd werden van inbreuk op auteurs- en modelrechten. Twee keer zijn wij naar volle tevredenheid juridisch bijgestaan door Marxman Advocaten, zijn de beschuldigingen door de rechter ongegrond verklaard en hebben wij onze juridische kosten door de beschuldigende partij vergoed gekregen. Onze juridisch kwesties over intellectuele eigendom leggen wij graag bij Marxman Advocaten neer."

Van der Garde Tuinmeubelshop