Marxman Advocaten Speelveld

Ons speelveld

Ondernemen in de Sport

Doelen stellen. En er alles voor over hebben om die doelen te bereiken. Sport vraagt het uiterste van een atleet: motivatie, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, samenwerking en lef. Ondernemen in de sport vraagt ook veel van organisaties: motivatie, samenwerking, soms doorzettingsvermogen en vaak een portie lef. En het vraagt om een juridische sparringpartner met kennis op uiteenlopende gebieden, die de sport begrijpt.

Partner-in-business voor sportbonden

Wij zijn al jaren een partner-in-business voor overkoepelende sportorganisaties, zoals sportbonden. Zo werken we samen met diverse sportbonden, zoals het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en het Nederlands Handbal Verbond, en zijn we voor menig sportbond sparringpartner op het gebied van Privacy & Dataprotectie en Intellectueel Eigendom.

Daarnaast ondersteunen we organisaties in de sport onder meer bij het opstellen van beleidsregels. Bijvoorbeeld om de veiligheid in de sport te waarborgen. Een goed voorbeeld hiervan is het zwembadprotocol dat wij in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben opgesteld.

Onze specialisten werken ook samen met de Federatie Betaald Voetbal. Zo helpen wij verschillende Betaald Voetbal Organisaties bij allerhande juridische vragen.

Last, maar zeker not least, adviseren wij sportverenigingen. Zo hebben we veel ervaring met het begeleiden van sportverenigingen en gemeenten bij het clusteren van sportverenigingen op een nieuw sportcomplex. Daarnaast ondersteunen we private organisaties, zoals NV SRO, bij de juridische kant van het exploiteren, beheren en onderhouden van sportaccommodaties en sportvelden.

Full service dienstverlening

Als vereniging, organisatie of onderneming in de sport krijgt u te maken met praktisch ieder rechtsgebied, zoals het Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, Privacy & Dataprotectie, Intellectueel Eigendom, Bestuursrecht en Bouwrecht, Huur en Koop. Op al deze rechtsgebieden hebben wij specialisten in huis. Daarmee bent u als sportorganisatie verzekerd van een full service aanbod en kunt u zich richten op uw eigen speelveld en doelen: de beste prestaties neerzetten en grootse successen boeken.

Wij werken binnen dit speelveld met

Onze advocaten in dit rechtsgebied

logo-vereniging-sport-gemeeenten-300x273

"Marxman is al jaren partner van het VSG Legal Network. Zij verlenen juridische bijstand aan verschillende gemeenten en denken ook beleidsmatig met ons mee. Een goed voorbeeld hiervan is het opstellen van protocollen voor VSG. Voor ons is daarbij belangrijk dat Marxman politieke antennes heeft en deze hierbij gebruikt. Daarnaast delen zij relevante kennis door als spreker op te treden op sportgerelateerde congressen en bijeenkomsten die VSG organiseert. We doen ook regelmatig een beroep op hun expertise op het gebied van bestuursrecht, aanbestedingen, huur en privacy. Voor al onze vragen kunnen wij onder één dak terecht en dat werkt al jaren naar volle tevredenheid."

Andre de Jeu - VSG