Marxman Advocaten Speelveld

Ondernemingsrecht

In deze snelgroeiende economie zien wij dat veel ondernemers nieuwe business activiteiten ontplooien. U ook? Dan staat u voor een aantal juridische vraagstukken. Richt u een nieuwe onderneming op voor deze activiteiten? Op welke wijze verhouden uw ondernemingen zich dan met elkaar? En wordt u bestuurder of kiest u voor een aandeel als directeur? Ons team van gespecialiseerde ondernemingsrechtadvocaten bekijkt graag samen met u wat het beste bij u en uw onderneming past.

Ondernemen in de sport

Wij zijn al jaren een partner-in-business voor overkoepelende sportorganisaties. Zo werken we samen met diverse sportbonden, zoals het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en het Nederlands Handbal Verbond, en zijn wij voor menig sportbond sparringpartner op het gebied van privacy & dataprotectie en intellectueel eigendom.

Daarnaast ondersteunen wij organisaties in de sport onder meer bij het opstellen van beleidsregels. Bijvoorbeeld om de veiligheid in de sport te waarborgen. Een goed voorbeeld hiervan is het zwembadprotocol dat wij in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben opgesteld.

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van sportverenigingen en gemeenten bij het clusteren van sportverenigingen op een nieuw sportcomplex. Daarnaast ondersteunen we private organisaties, zoals NV SRO, bij de juridische kant van het exploiteren, beheren en onderhouden van sportaccommodaties en sportvelden.

Onze specialisten werken ook samen met de Federatie Betaald Voetbal. Zo helpen wij verschillende Betaald Voetbal Organisaties bij allerhande juridische vragen.

Ondernemen in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een complex speelveld, waarin vaak veel verschillende juridische vraagstukken spelen. Naast vraagstukken op het gebied van gezondheidsrecht (geneeskundige behandelovereenkomst, scheiden wonen en zorg, Wlz, Wmo en Wkkgz) staan ondernemers in de zorg voor ondernemingsrechtelijke vragen. Zo bundelen zij bijvoorbeeld steeds vaker hun krachten. Wij adviseren hen over passende samenwerkingsvormen zoals een maatschap, B.V., coöperatie of joint venture. Onze specialisten staan eerstelijns en tweedelijns zorgaanbieders bij.

De afgelopen jaren hebben onze specialisten gezondheidszorg meerdere fusies & overnames in de gezondheidszorg begeleid. Dit waren zowel overnames in de langdurige zorg, als overnames van praktijken van eerstelijns zorgaanbieders.

Marxman_Philadelphia

"Wat begon met een aantal arbeidsrechtelijke zaken groeide uit tot een nauwe en succesvolle samenwerking. We doen op praktisch alle gebieden een beroep op hun expertise, zoals Ondernemen in de Gezondheidszorg en Arbeidsrecht. Marxman werkt voor onze organisatie als één juridisch loket. De lijnen zijn kort, de insteek altijd pragmatisch. Uiteindelijk gaat het om oplossingen. Als organisatie wil je de zaak gewoon goed geregeld zien. En daarvan ben je verzekerd bij Marxman."

Siem van den Broek – Stichting Philadelphia Zorg