Ons speelveld

WHOA

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden (WHOA). De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de kans om schulden te herstructureren zonder dat een doorstart na een faillissement of surseance van betaling daarvoor noodzakelijk is. De WHOA kan ook ingezet worden om tot een gecontroleerde afwikkeling van een (gedeelte) van uw onderneming te komen. De rechtsvorm waarin u uw onderneming voert, is daarbij niet relevant. De WHOA kan toegepast worden op iedere onderneming, ongeacht de rechtsvorm.

Voor de invoering van de WHOA was overeenstemming met alle betrokken partijen noodzakelijk om tot een onderhands akkoord te komen. Een enkele individuele betrokkene kon de totstandkoming blokkeren. Zelfs als het aangeboden akkoord voor alle betrokkenen de beste optie was. In de praktijk werden levensvatbare ondernemingen, die door omstandigheden in de problemen waren gekomen, gedwongen een faillissement aan te vragen. Door de WHOA kan zelfs een akkoord worden opgelegd aan tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders. De WHOA kan derhalve leiden tot ingrijpende maatregelen voor aandeelhouders en alle schuldeisers. De wet voorziet daarom in een zorgvuldige procedure die met veel waarborgen is omkleed, doch ook in een voortvarende aanpak voorziet. De uitkomst moet redelijk en eerlijk zijn om deze aan tegenstemmende schuldeisers en/of aandeelhouders te kunnen opleggen.

Hieronder zullen we vanaf volgende week de WHOA-procedure per fase nader toelichten en de meest gestelde vragen van een antwoord voorzien. Heeft u vragen over de WHOA of wilt u overleggen, neem dan contact op met één van onze WHOA deskundigen.

 

Deskundige advocaten

De WHOA deskundigen van Marxman Advocaten zijn Bas Besseling, Sanne Koster en Floor Lintjes.

Full service dienstverlening

Wanneer u te maken krijgt met financiële problemen en wellicht de WHOA, spelen er vaak ook zaken op andere expertisegebieden. Bijvoorbeeld van de speelvelden Contractenrecht, Intellectueel Eigendom, Arbeidsrecht en Privacy & Dataprotectie. En helaas, mocht een WHOA-traject geen optie zijn, wellicht ook op het gebied van Herstructurering en Faillissementen. Deze specialismen hebben wij ook in huis en waar nodig maken wij dus gebruik van de specifieke kennis van de collega’s die van deze speelvelden hun specialisme hebben gemaakt. Daarmee bent u verzekerd van een full service aanbod en kunt u zich richten op wat u het liefst doet: ondernemen.

Daarnaast werken wij waar nodig samen met externe specialisten, die executive posities in het bedrijfsleven bekleden en dezelfde pragmatische aanpak hebben als Marxman Advocaten. Voorbeelden van dergelijke samenwerkingspartners zijn het Balanced Business Network (BBN) en IJsselvliet Strategie en Realisatie. Van strategie naar realisatie door te kijken naar de samenhang en verbinding tussen uw mensen, middelen, processen en doelstellingen.

U kunt ons via één loket benaderen en krijgt zo toegang tot geïntegreerde dienstverlening. Wij staan voor snelheid, deskundigheid en transparantie. En hebben – gelet op de bijzondere omstandigheden – oog voor uw financiële situatie.

Onze advocaten in dit rechtsgebied

Bas Besseling
Bas Besseling
Sanne Koster
Sanne Koster
Floor-Lintjes
Floor Lintjens