Overmacht door het coronavirus

Door COVD-19 is overmacht aan de orde van de dag. Iets waar u normaal geen beroep op doet. Marxman Advocaten heeft een speciale Corona Helpdesk.

Het coronavirus heeft een behoorlijke impact op de wereldeconomie. Dit heeft grote gevolgen voor overeenkomsten die zijn aangegaan. Misschien kunt u zelf niet meer aan verplichtingen voldoen of zijn er problemen bij uw leverancier ontstaan.

U zou dolgraag doorgaan met geplande activiteiten. Helaas is dit in verband met het coronavirus niet mogelijk. Omdat de aanbevolen afstand van 1,5 meter niet hanteerbaar is. Of omdat het door andere factoren niet mogelijk is om aan beloftes te voldoen.

Wat is overmacht?

Overmacht is een juridisch begrip. Het duidt aan dat het niet mogelijk is om verplichtingen na te komen. De persoon in kwestie is bevrijd van deze verplichting. Aangezien niemand te houden is aan iets dat onmogelijk is. Een juridisch begrip dat ook in de coronacrisis geldt. Voorbeelden van overmacht zijn een natuurverschijnsel, willekeur van de overheid of veroorzaakt door derden. Bij het coronavirus doet u een beroep op dit juridische begrip. Het verschilt per geval of er sprake is van overmacht. Samen met een advocaat zoekt u dit verder uit.

In het Burgerlijk Wetboek is overmacht op de volgende manier gedefinieerd:

Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

In welke situatie speelt er overmacht?

In het Burgerlijk Wetboek artikel 6:75 zijn er verschillende situaties beschreven:

  • Contractuele overeenkomsten
  • Inspanningsverplichtingen
  • Overeenkomsten met een resultaatverplichting
  • Natuurlijke verbintenissen

Overmacht door het coronavirus

Is een beroep op overmacht geslaagd? Dan doet de schuldeiser geen beroep op nakoming. Ook is er geen recht op schadevergoeding. Een tekortkoming is de schuldenaar immers niet meer aan te rekenen. Door aanspraak te maken op overmacht, betekent dat niet direct dat de contractspartij ook vrij is van haar verplichtingen. Duurt een overmachtsituatie langer voort? Dan kan het zo zijn dat de andere contractpartij bevoegdheid heeft tot opzegging.

Zoals u ziet, zitten er verschillende haken en ogen aan een situatie van overmacht. Het vraagt om juridische finesse om hier op de juiste manier mee om te gaan en dit verder te onderzoeken.

Advocaat inschakelen en aanspraak maken op overmacht

Wilt u onderzoeken of er sprake is van overmacht? Is het rechtvaardig dat er aanspraak is gemaakt op overmacht? Kunt u zelf aanspraak maken op overmacht door het coronavirus? Al dit soort vragen krijgen wij op dagelijkse basis. Ga direct naar onze Corona Helpdesk.

Meer specifieke hulp bij overmacht nodig? Aarzel dan niet en neem contact op met onze Corona Legal experts door te bellen met + 31 (0) 33 450 8000 of e-mail naar info@marxman.nl.

Hulp nodig? Wij helpen u graag.

Of laat een berichtje achter