Privacywetgeving Utrecht

Marxman Advocaten staat u bij als het gaat om vraagstukken omtrent de privacywetgeving Utrecht en heeft de juiste kennis en ervaring op gebied van de AVG die sinds mei 2018 van kracht is. U als ondernemer zult zich moeten afvragen of u voldoet aan de privacywetgeving. Als dit niet het geval is, dan riskeert u een boete die kan oplopen tot 20 miljoen Euro of 4% van uw jaarlijkse omzet. Wij kunnen u adviseren over deze wetgeving en helpen u desgewenst met de implementatie en toepassing ervan. Met onze expertise en diensten helpen we u met het voorkomen van boetes.

De privacywetgeving geldt zowel voor grote internationale multinationals alsook voor kleinere ondernemers die met klantgegevens te maken hebben. Vanaf mei 2018 dienen ondernemers zich te houden aan de zaken zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De advocaten van Marxman zijn volledig op de hoogte van deze wetgeving en hebben de juiste kennis en ervaring om u te helpen om 100% AVG-compliant te zijn. Wenst u hulp bij het uitvoeren van de AVG regels? Neem dan via onderstaand formulier contact op.

Wat houdt de AVG in?

Zoals gemeld is sinds mei 2018 de Algemene Verordening gegevensbescherming van toepassing. Deze wet is geldig binnen de gehele EU en vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij zijn vanuit Privacywetgeving Utrecht op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kunnen u volledig en juist informeren over de ins en outs.

De AVG heeft enkele zaken aangepast rond de kwestie privacy. Zo zijn de privacyrechten verder versterkt en uitgebreid. Daarbij hebben ondernemingen meer verplichtingen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Onder de zogenaamde “verantwoordingsplicht” worden er meer verantwoordelijkheden bij bedrijven neergelegd vanuit de AVG. Zo moeten bedrijven aantonen dat ze de juiste maatregelen hebben getroffen (technisch en organisatorisch) om aan de wetgeving te kunnen voldoen en mogelijke datalekken te voorkomen.

Tegelijkertijd is het zo dat er vanuit de AVG verschillende instrumenten worden aangeboden, die u als ondernemer kunnen helpen met het voldoen aan de gestelde eisen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een instrument waarmee u persoonsgegevens eenvoudig kunt doorgeven binnen de geldende normen. Tenslotte gelden binnen de gehele EU voor alle privacytoezichthouders dezelfde regels als het gaat om uit uitdelen van boetes in geval van een datalek.

Onze advocaten kunnen u alles vertellen over de wijzigingen en Privacywetgeving Utrecht. Heeft u vragen of wilt u weten aan welke regels uw onderneming dient te voldoen op het gebied van de AGV wetgeving? Neem dan vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.

Wat verandert er voor u als ondernemer?

De AVG zorgt ervoor dat er enkele zaken voor u veranderen. Zo bent u niet meer verplicht om het verwerken van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In sommige gevallen kunt u verplicht worden om een Data Protection Impact Assessment (DIPA) uit te voeren. Daarbij zult u onder bepaalde condities een Functionaris Gegevensbescherming (PG) aan moeten stellen.

Als u onderneming internationaal opereert, dan hoeft u geen rekening meer te houden met verschillende wetten en regels per land. De AVG biedt veel meer digitale mogelijkheden en (dus) meer efficiency en minder administratieve handelingen. Vanzelfsprekend gelden de nieuwe regels voor alle EU ondernemingen en heeft u te maken met één toezichthouder als aanspreekpunt, ook als u binnen meerdere landen actief bent.

Marxman Advocaten is dé specialist op gebied van Privacywetgeving Utrecht en kan u informeren over de te nemen stappen na een datalek. Voor meer informatie kunt u onderstaand formulier invullen, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat te doen bij een datalek

Onder een datalek verstaan we het onbedoeld en onrechtmatig toegankelijk worden, vernietigen, wijzigen of vrijkomen van persoonsgebonden data. Zodra u te maken krijgt met een datalek, betekent dit dat u als organisatie vanuit de meldplicht datalekken verplicht bent om dit direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige gevallen bent u dan tevens verplicht om het datalek te melden bij de personen wier gegevens zijn gelekt.

Het is van belang om na te gaan of het wettelijk verplicht is om het datalek te melden. Daarnaast zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden en in overweging te nemen in geval van een datalek.

Aandachtspunten privacywetgeving

Marxman Advocaten handelt alle zaken gerelateerd aan Privacywetgeving Utrecht voor u af, onder andere middels de volgende activiteiten:

 • In kaart brengen van de verwerking van de privacygegevens;
 • Specificeren van welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt en welke gegevens sowieso benodigd zijn;
 • In kaart brengen van zogenaamde ‘by defaults’; We controleren alle formulieren op standaardisering;
 • Controleren van en zonodig aanpassen van de privacyverklaring van uw bedrijf.
 • Nagaan of uw organisatie een FG (Functionaris Gegevensverwerking) dient aan te stellen;
 • Formuleren en vastleggen van een heldere procedure in geval van een datalek.
 • Controleren van bewerkersovereenkomsten en ervoor zorgdragen dat deze voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Uw persoonlijke accountmanager

Wij zijn graag uw partner in business en staan u graag bij in geval van een juridisch vraagstuk. In dat geval wijzen wij u een persoonlijke accountmanager toe, die op de hoogte is van uw wensen organisatie en vraagstuk. U mag verwachten dat uw accountmanager met u meedenkt, proactief is en op de hoogte is van de Privacywetgeving Utrecht. Hij of zij is bovendien op de hoogte van de branche waarin u actief bent en kent uw uitdagingen. Dienen er zaken te worden aangevuld of aangepast vanwege de nieuwe AVG-wetgeving, dan nemen wij dat geheel voor u uit handen.

Bent u benieuwd wat Marxman Advocaten voor u kan beteken op gebied van vraagstukken omtrent Privacywetgeving Utrecht? Neem dan gerust contact met ons op en we lichten dit nader toe in een persoonlijk onderhoud.  Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

  Hulp nodig? Wij helpen u graag.

  Of laat een berichtje achter

  Meer informatie over privacywetgeving? Neem contact op met: