Jasminke Meester – Advocaat

Jasminke Meester is advocaat binnen de speelvelden Bestuursrecht en Bouwrecht, Huur & Koop. Zij is binnen Bestuursrecht werkzaam in het ruimtelijk bestuursrecht (ook bekend als het omgevingsrecht) en handhaving. Bij het speelveld Bouwrecht, Huur & Koop is zij werkzaam in het civielrechtelijk bouwrecht en algemeen vastgoedrecht. Jasminke werkt samen met de senior medewerkers van deze speelvelden aan de voorbereiding en uitvoering van juridische werkzaamheden, waaronder advisering op het gebied van procederen, aan- en verkoop van vastgoed, contracteren en beroep- en bezwaarprocedures. Daarnaast schrijft Jasminke regelmatig artikelen over allerlei juridische kwesties.

Neem contact op met Jasminke Meester

via email:

via telefoon:

via social media: