Jasminke Meester – Advocaat

Jasminke Meester is advocaat binnen de speelvelden Bestuursrecht en Bouwrecht, Huur & Koop. Zij is binnen Bestuursrecht werkzaam in het ruimtelijk bestuursrecht (ook bekend als het omgevingsrecht) en handhaving. Bij het speelveld Bouwrecht, Huur & Koop is zij werkzaam in het civielrechtelijk bouwrecht en algemeen vastgoedrecht. Jasminke werkt samen met de andere medewerkers van deze speelvelden aan de voorbereiding en uitvoering van juridische werkzaamheden, waaronder advisering op het gebied van procederen, aan- en verkoop van vastgoed, contracteren en beroep- en bezwaarprocedures.

Jasminke publiceert regelmatig artikelen over allerlei juridische kwesties op de website van Marxman, maar ook in tijdschriften.

Publicaties:

  • AB 2020/214 annotatie bij ECLI:NL:CBB:2019:565.

Jasminke is bestuurslid van de stichting ‘Stichting Jonge Balie Nederland’. Dit is een stichting die de belangen behartigt van jonge advocaten in Nederland. Daarnaast is zij ook lid van de Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit.

Neem contact op met Jasminke Meester

via email:

via telefoon:

via social media: