Tahir Bodha – Advocaat

Tahir Bodha is werkzaam binnen de sectie Intellectueel Eigendom, Privacy & Dataprotectie en ICT & Technologie en heeft een internationaal georiënteerde civielrechtelijke praktijk. Zijn klanten bestaan uit (grote) mkb en internationaal handelende ondernemingen uit diverse sectoren en industrieën, zowel binnen als buiten Nederland.

Als specialist adviseert, onderhandelt en procedeert Tahir over auteursrechten, merken, handelsnamen, modellen en octrooien. Hij stelt regelmatig verschillende soorten contracten op en dient ook aanvragen in voor Benelux, Europese en Internationale merkregistraties. Tahir adviseert over juridische structuren ten behoeve van onder meer de exploitatie van IE-rechten, bescherming van bedrijfsgeheimen en privacykwesties en staat zijn klanten bij tijdens (gerechtelijke) procedures.

Tahir is jarenlang ondernemer (geweest) en weet waar een ondernemer tegenaan kan lopen. Juridische vraagstukken kunnen soms de processen binnen de onderneming vertragen en waar het gaat om IE-rechten kan soms het business- of verdienmodel van de onderneming worden geraakt. Het is essentieel om zoveel mogelijk vooraf goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke risico’s die worden genomen en keuzes die worden gemaakt.

“Of het nu gaat om het verrichten van een IE quick scan, het aanvragen van een merkregistratie, het voeren van een (inbreuk)procedure of het opstellen van een licentieovereenkomst, de plan van aanpak bespreek ik altijd eerst met mijn klant. Hierin wordt het doel vastgesteld, welke middelen daarvoor worden ingezet en tegen welke kosten. Transparantie staat daarbij altijd voorop.”

Tahir is lid van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE, de Nederlandse groep van AIPPI) en de Vereniging voor Auteursrecht en geeft met enige regelmaat lezingen en workshops over intellectuele eigendomsrechten.
Naast zijn werk als advocaat is Tahir op verschillende gebieden maatschappelijk betrokken. Tahir is van 2015 tot 2017 voorzitter geweest van een Rotary Club in Amsterdam en is lid van verschillende netwerk clubs, business clubs en social clubs.

Tahir Bodha staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd met het hoofdrechtsgebied Intellectueel Eigendomsrecht.

Tahir Bodha trad afgelopen zomer in dienst bij ons kantoor, lees hier het persbericht.

Of het nu gaat om het verrichten van een IE quick scan, het aanvragen van een merkregistratie, het voeren van een (inbreuk)procedure of het opstellen van een licentieovereenkomst, de plan van aanpak bespreek ik altijd eerst met mijn klant. Hierin wordt het doel vastgesteld, welke middelen daarvoor worden ingezet en tegen welke kosten. Transparantie staat daarbij altijd voorop.

Neem contact op met Tahir Bodha

via email:

bodha@marxman.nl

via telefoon:

+31 (0) 33 450 8000

via social media:

Artikelen door Tahir Bodha