Werner Altenaar – Advocaat

Werner Altenaar is voorzitter van onze speelvelden Bestuursrecht en Bouwrecht, Huur & Koop en heeft zich als advocaat gespecialiseerd in het Bestuursrecht. Hij legt zich met name toe op het ruimtelijk bestuursrecht (ook bekend als het omgevingsrecht) en handhaving, maar ook op planschade. Naast juridische advisering en dienstverlening op deze gebieden, staat hij ook regelmatig ondernemingen bij in bezwaar- en beroepsprocedures.

Werners aanpak kenmerkt zich door zijn praktische en proactieve benadering: zoveel mogelijk werk aan de voorkant doen, zodat de klant hem aan de achterkant zo weinig mogelijk nodig heeft. “Voor een ondernemer zijn veel mogelijkheden te creëren en kansen te benutten; mogelijkheden waar de ondernemer soms zelf niet aan denkt. Daarom ga ik graag de verbinding aan met de klant. Door persoonlijk contact met de klant, brengen wij (latente) vraagstukken het best in kaart. Zaken worden helder en daardoor is meedenken en proactief adviseren mogelijk. Daarbij vind ik het belangrijk begrijpelijke taal te gebruiken. Van mij hoeft de klant geen ouderwets taalgebruik te verwachten.”

Ook buiten het speelveld van de advocatuur pakt Werner graag de rol van verbinder. Als bestuursvoorzitter van Bedrijvenvereniging De Hoef is hij nauw betrokken bij het verder ontwikkelen van het huidige kantorenterrein naar een plek waar men kan wonen, werken, leren en recreëren. De Bedrijvenvereniging wordt gevormd door een club ondernemende mensen vanuit verschillende bedrijven en organisaties met een voorliefde voor De Hoef.

Werner is als projectmanager betrokken bij Legal Lounge, een informeel platform voor bedrijfsjuristen uit profit en non-profit organisaties (www.thelegallounge.nl) en slaat hiermee een brug tussen de wereld van de bedrijfsjurist en de advocaat. Legal Lounge brengt beroepsgenoten bij elkaar en geeft de mogelijkheid om inhoudelijke kennis en ervaringen uit te wisselen. Legal Lounge biedt informatieve bijeenkomsten met praktische en interactieve workshops en vakinhoudelijke lezingen, relevant voor de dagelijkse praktijk van de bedrijfsjurist.

Werner geeft regelmatig seminars en schrijft voor uiteenlopende media.

Werner Altenaar staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd met de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden: Bestuursrecht, Bestuursprocesrecht en Handhavingsrecht.

Voor een ondernemer zijn veel mogelijkheden te creëren en kansen te benutten; mogelijkheden waar de ondernemer soms zelf niet aan denkt. Daarom ga ik graag de verbinding aan met de klant. Door persoonlijk contact met de klant, brengen wij (latente) vraagstukken het best in kaart. Zaken worden helder en daardoor is meedenken en proactief adviseren mogelijk. Daarbij vind ik het belangrijk begrijpelijke taal te gebruiken. Van mij hoeft de klant geen ouderwets taalgebruik te verwachten.

Neem contact op met Werner Altenaar

via email:

via telefoon:

via social media:

Artikelen door Werner Altenaar