Veel werkgevers willen voorkomen dat een werknemer tijdens en na het dienstverband de opgedane bedrijfsinformatie gebruikt voor een ander (concurrerend) bedrijf of voor zijn eigen onderneming.

Om dit te voorkomen kan de werkgever met de werknemer een concurrentie- en/of relatiebeding overeenkomen. In een standaard concurrentiebeding staat kort gezegd dat de werknemer na beëindiging van het dienstverband voor een bepaalde periode niet werkzaam mag zijn voor de concurrent van zijn ex-werkgever. Vaak wordt in een concurrentiebeding ook een boete opgenomen voor het geval dat de werknemer het concurrentiebeding overtreedt. Het concurrentiebeding moet in ieder geval aan de volgende vereisten voldoen:

  • Schriftelijk overeengekomen
  • Met een meerderjarige werknemer
  • Opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of;
  • Opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd inclusief een bepaling waarin staat dat en waarom de werkgever zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft bij dit specifieke beding met deze specifieke werknemer.

Een relatiebeding is een vorm van een concurrentiebeding en moet ook aan bovenstaande vereisten voldoen. In een relatiebeding wordt het de werknemer na uitdiensttreding kort gezegd verboden om (zakelijke) contacten te onderhouden met de relaties van zijn werkgever.

Bij het overeenkomen van een concurrentie en/of relatiebeding is het belangrijk om het beding goed te laten aansluiten bij de functie van de werknemer en de business/branche van de werkgever. De rechter kan ondanks dat het beding aan alle vereisten voldoet, alsnog de belangen van partijen tegen elkaar afwegen en oordelen dat de werknemer niet aan het beding gehouden kan worden. Om dit te voorkomen is het van belang dat het beding niet te ruim is geformuleerd. Indien u twijfelt of uw concurrentie- of relatiebeding voldoende uw belangen beschermt én standhoudt in een eventuele gerechtelijke procedure, kunt u uiteraard de tekst aan ons voorleggen. Ook wanneer de functie van de werknemer of de dienstverlening van de werkgever, aanzienlijk is gewijzigd, is het van belang om het concurrentie- en/of relatiebeding tussentijds aan te passen of opnieuw overeen te komen.

In 2015 werd de wetgeving rondom het concurrentiebeding al aangepast bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. De motiveringseis voor concurrentiebedingen in contracten voor bepaalde tijd is destijds ingevoerd. Voor verschillende partijen waren deze aanpassingen onvoldoende. Naar aanleiding daarvan is in 2021 onderzoek gedaan naar de werking van het concurrentiebeding in het arbeidsrecht, wat heeft geleid tot het rapport: “De werking van het concurrentiebeding” (De werking van het concurrentiebeding | Rapport | Rijksoverheid.nl). Bij de presentatie van de plannen van het kabinet voor 2023 op Prinsjesdag heeft het kabinet aangegeven het voornemen te hebben een aanpassing van het concurrentiebeding nader uit te werken. Het streven is de Tweede Kamer daarover in 2023 te informeren.

Onze specialisten

Eline Beekhuis

Partner

Julie van Meeteren

Advocaat

Moniek Kennis

Advocaat

Veridiana Koeiman

Secretaresse

Wat klanten over team Arbeidsrecht zeggen,

Valorilogo

“Al meer dan 5 jaar is Marxman onze juridische adviseur op het gebeid van arbeids- en ondernemingsrecht. Vakmanschap, vertrouwen en snel schakelen zijn de basis voor concrete en praktische adviezen en ondersteuning voor Valori”.

Valori
Jaap Merkus – CEO

NIJHOFLOGO

“Het fijne van samenwerking met Marxman is dat je altijd een vakkundige advocaat aan je zijde hebt!”

Nijhof
Hilda van de Groep

logos-kreijne

“Al meerdere jaren maken wij dankbaar gebruik van de diensten van Marxman. Er wordt snel en adequaat gehandeld wanneer dat nodig is en dat maakt waarom Marxman advocaten voor ons de juiste partner is en blijft voor de toekomst”.

Kreijne
Jasper Bijl – Directeur

burkert

“Al meer dan 15 jaar is Marxman onze juridische adviseur voor arbeids- en ondernemingsrecht vragen. Snel, accuraat, deskundig en altijd tot sparren bereid zijn zij de basis voor concrete en praktische adviezen en ondersteuning voor Burkert Benelux BV”.

Burkert Benelux BV
Rick van Dijk – Directeur

Confed-Logo

“Met Marxman kunnen wij rekenen op deskundig advies en adequate ondersteuning. Het is ook fijn schakelen met de advocaten van Marxman, want ze zijn snel, duidelijk, praktisch en toegankelijk. En dat is kenmerkend voor de goede samenwerking.”.

Confed
Anne van den Borne – HR Manager

“Net als veel andere ondernemers willen ook wij deskundige, bevlogen en gecommitteerde collega’s behouden. Dat doen we op allerlei manieren. Zoals het bieden van hele goede arbeidsvoorwaarden, geweldige werkplekken, interessante bij- en nascholingen en onovertroffen lunches. Daarnaast hebben we degenen met een sleutelpositie laten participeren door middel van Stock Appreciation Rights, oftewel SAR’s. Met de hulp van Marxman Advocaten hebben wij dat op een uitstekende manier kunnen regelen!”

Tired of Cancer
Bram Kuiper – CEO