NOW-vaststelling

Heeft u een NOW-subsidie aangevraagd, maar bent u ontevreden over het besluit dat u heeft ontvangen? Bijvoorbeeld omdat de subsidie is afgewezen, lager is vastgesteld of u geld moet terugbetalen? Dan is het zinvol om tijdig te onderzoeken of in bezwaar gaan een optie is. In de bezwaarprocedure maakt het UWV een heroverweging van haar besluit. Minister Koolmees heeft kenbaar gemaakt dat in bezwaar mogelijkheden bestaan voor maatwerk, waarbij niet alleen naar de letter maar ook naar de geest van de regeling moet worden gekeken. Ook is bekend dat het UWV een buitengewoon begunstigend beleid hanteert waarbij in bijzondere situaties kan worden afgeweken van de regeling. Eén en ander kan ertoe leiden dat dit leidt tot een ander -gunstiger- besluit.

Het is belangrijk om snel actie te ondernemen omdat bezwaar binnen zes weken moet worden ingediend. Bent u te laat? Dan staat het besluit vast en kan het niet meer worden aangepast. Wij kunnen namens uw bedrijf bezwaar maken of in beroep gaan tegen het besluit van het UWV. Zo kunt u zich richten op uw core business, herstel én groei van uw bedrijf.

Traject bezwaar & beroep tegen besluit UWV

De eerste stap is dat wij uw bedrijf adviseren over de haalbaarheid van het bezwaar. Daarvoor beoordelen wij of het besluit onrechtmatig is. Heeft u een verdedigbare zaak? Dan is stap twee het opstellen van een bezwaarschrift, waarin wordt gemotiveerd waarom de beslissing van het UWV anders moet uitvallen. Naar aanleiding van het bezwaarschrift kan het UWV een hoorzitting organiseren. Wij kunnen daar uw zaak bepleiten. Vervolgens neemt het UWV een beslissing op bezwaar. Bent u het ook hier niet mee eens, dan is de derde stap het instellen van beroep bij de bestuursrechter. De rechter toetst het besluit op bezwaar van het UWV. In de beroepsprocedure kunnen wij voor u het beroepsschrift opstellen én uw zaak bepleiten tijdens de zitting. Alles zodat u uw aandacht kan vestigen op overige zaken en uw bedrijf(svoering).

In de bezwaar- en beroepsprocedure kunnen wij voor u een verzoek indien voor het vergoeden van de kosten die u moet maken voor de procedures. Daarnaast is het bij de rechter mogelijk om een schadevergoeding te vorderen voor de schade die uw bedrijf lijdt door het onrechtmatige besluit van het UWV.

Overige mogelijkheden

Tijdens of naast de hiervoor beschreven procedures kunnen wij voor uw bedrijf een onderhandeltraject starten met het UWV. Het doel daarvan kan zijn dat er een betalingsregeling tot stand komt. Daarnaast is het vragen van een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ bij de bestuursrechter één van de mogelijkheden. Hiermee kunt u onder andere bereiken dat een besluit voor een bepaalde tijd wordt opgeschort, bijvoorbeeld om uitstel van betaling te krijgen.

Snel juridische maatwerk

Wij begrijpen dat u snel wilt weten of het zinvol is om actie te ondernemen. Door een nauwe samenwerking tussen onze specialisten, kunnen wij in een kort tijdsbestek een beoordeling voor u maken of bezwaar/beroep kans van slagen heeft. Zo nodig nemen wij voor u de bezwaar- en/of beroepsprocedure geheel uit handen én claimen we een eventuele schadevergoeding. In specifieke kwesties kan het nodig zijn om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechter.

NOW-Scan – de basis

U ontvangt van onze NOW specialisten een overzichtelijk advies met onze eerste inschatting van de haalbaarheid van bezwaar en beroep. Wij maken een integrale beoordeling van uw aanvraag en het besluit van het UWV. Wij bespreken welke producten een op-maat-gemaakte oplossing kunnen bieden voor uw bedrijf. Hierna weet u waar uw kansen liggen en welke risico’s er zijn.

NOW-Bezwaar

Wilt u tegen het besluit in bezwaar? Wij nemen deze procedure geheel voor u uit handen. Wij stellen een bezwaarschrift op tegen het besluit van het UWV en betogen waarom de beslissing onrechtmatig is. Ook kunt u ervoor kiezen om wel of geen hoorzitting te laten plaatsvinden en onderhandelingen te voeren om een eventuele betalingsregeling overeen te komen.

NOW-Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Wij kunnen een beroepschrift opstellen en betogen waarom de beslissing op bezwaar onrechtmatig is. Wij nemen de beroepsprocedure geheel voor u uit handen. Wij bepleiten uw zaak tijdens de zitting en voeren onderhandelingen om een eventuele betalingsregeling overeen te komen. Ook hierbij bieden wij u maatwerk met meerdere mogelijkheden. Uiteraard maken wij voorafgaande aan het beroep afspraken met u, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.

Voorlopige voorziening rechter

Gedurende de bezwaar- en beroepsprocedure kan er aanleiding zijn om de rechter te vragen om een voorlopige voorziening af te geven. Bijvoorbeeld om de terugbetalingsverplichting richting het UWV te schorsen. Dit gebeurt niet automatisch tijdens bezwaar en beroep daarom is het altijd vereist om dit te overwegen. Anders kan het zijn dat de gevolgen van het vaststellingsbesluit al moeten worden uitgevoerd ondanks dat je in bezwaar/beroep bent gegaan.

Vervolg – Turn Around Consult

Mocht uit uw NOW-scan blijken dat bezwaar en beroep onvoldoende kansrijk zijn of indien u in het ongelijk bent gesteld in bezwaar/beroep, dan verwijzen wij u graag door naar onze Turn Around specialisten van Team I&H die uw situatie in een strategisch en integraal perspectief plaatsen. Samen met u brengen zij uitdagingen en kansen in beeld. Zij helpen u bij het maken van keuzes en het implementeren van het meest kansrijke scenario. Ook als bijvoorbeeld een herstructurering wordt overwogen.

Whitepaper NOW

Onze specialisten

Eline Beekhuis

Partner

Julie van Meeteren

Advocaat

Moniek Kennis

Advocaat

Veridiana Koeiman

Secretaresse

Wat klanten over team Arbeidsrecht zeggen,

Valorilogo

“Al meer dan 5 jaar is Marxman onze juridische adviseur op het gebeid van arbeids- en ondernemingsrecht. Vakmanschap, vertrouwen en snel schakelen zijn de basis voor concrete en praktische adviezen en ondersteuning voor Valori”.

Valori
Jaap Merkus – CEO

NIJHOFLOGO

“Het fijne van samenwerking met Marxman is dat je altijd een vakkundige advocaat aan je zijde hebt!”

Nijhof
Hilda van de Groep

logos-kreijne

“Al meerdere jaren maken wij dankbaar gebruik van de diensten van Marxman. Er wordt snel en adequaat gehandeld wanneer dat nodig is en dat maakt waarom Marxman advocaten voor ons de juiste partner is en blijft voor de toekomst”.

Kreijne
Jasper Bijl – Directeur

burkert

“Al meer dan 15 jaar is Marxman onze juridische adviseur voor arbeids- en ondernemingsrecht vragen. Snel, accuraat, deskundig en altijd tot sparren bereid zijn zij de basis voor concrete en praktische adviezen en ondersteuning voor Burkert Benelux BV”.

Burkert Benelux BV
Rick van Dijk – Directeur

Confed-Logo

“Met Marxman kunnen wij rekenen op deskundig advies en adequate ondersteuning. Het is ook fijn schakelen met de advocaten van Marxman, want ze zijn snel, duidelijk, praktisch en toegankelijk. En dat is kenmerkend voor de goede samenwerking.”.

Confed
Anne van den Borne – HR Manager

“Net als veel andere ondernemers willen ook wij deskundige, bevlogen en gecommitteerde collega’s behouden. Dat doen we op allerlei manieren. Zoals het bieden van hele goede arbeidsvoorwaarden, geweldige werkplekken, interessante bij- en nascholingen en onovertroffen lunches. Daarnaast hebben we degenen met een sleutelpositie laten participeren door middel van Stock Appreciation Rights, oftewel SAR’s. Met de hulp van Marxman Advocaten hebben wij dat op een uitstekende manier kunnen regelen!”

Tired of Cancer
Bram Kuiper – CEO