Wanneer een werknemer ziek wordt, heeft hij recht op doorbetaling van zijn loon. Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter moet de werkgever zich inspannen om ervoor te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Hiervoor moet niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer voldoen aan bepaalde re-integratieverplichtingen. Houden werkgever en/of werknemer zich niet aan deze re-integratieverplichtingen dan kunnen er sancties worden opgelegd.

Re-integratie/verzuimdossier/wet poortwachter

Vanaf het moment dat de werknemer zich ziekmeldt hebben zowel de werkgever als de werknemer verplichtingen om de werknemer te laten herstellen en re-integreren. Zo zal er een plan van aanpak moeten worden opgesteld voor de re-integratie. Hierin staan afspraken waarmee de werknemer zoveel mogelijk weer terug tot werken probeert te komen. Het initiatief voor de re-integratie ligt bij de werkgever. Er zijn een aantal sporen die gevolgd kunnen worden bij re-integratie:

Spoor 1. Terugkeer in eigen werk;
Spoor 2. Terugkeer in aangepast werk;
Spoor 3. Terugkeer in (aangepast) ander werk.

In de Wet verbetering poortwachter staan de re-integratieverplichtingen, waar de werkgever en werknemer zich de eerste 104 weken aan moeten houden, gedetailleerd beschreven. Op basis van deze wet moet een werkgever bij lang ziekteverzuim van zijn werknemer een verzuimdossier bijhouden. Na ieder verzuimgesprek dat tussen werkgever en werknemer plaatsvindt moet een kort verslag worden gemaakt met de belangrijkste afspraken daarin, deze zal moeten worden opgenomen in het verzuimdossier. Een kopie van dit verslag moet ook aan de werknemer worden verzonden, zodat deze de mogelijkheid krijgt om in te stemmen met het verslag of zijn visie van het gesprek te benoemen als hij het er niet mee eens is.

Dit dossier heeft de werknemer nodig voor zijn WIA-aanvraag bij het UWV na 21 maanden ziekte. Het UWV zal dan op basis van de ‘poortwachter toets’ beoordelen of de werkgever en werknemer zich voldoende hebben ingespannen om aan de re-integratieverplichtingen te voldoen. Indien de werkgever hier niet voldoende aan heeft voldaan kan een loonsanctie worden opgelegd.

Met wie ga je aan de slag?

Kom langs bij ons op kantoor

Loonsanctie UWV

De werkgever kan bij nalatigheid van de re-integratieverplichtingen een loonsanctie opgelegd krijgen. Deze loonsanctie kan een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting voor maximaal een jaar inhouden. Het is dus van belang om goed op de hoogte te zijn van de re-integratieverplichtingen waaraan voldaan moet worden en wat de gevolgen zijn wanneer niet aan deze verplichtingen wordt voldaan.

Opzegverbod bij ziekte

Een werkgever kan het dienstverband van een werknemer die ziek is niet opzeggen, omdat hiervoor een opzegverbod bestaat.

Het opzegverbod geldt niet indien de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging, de opzegging plaatsvindt tijdens de proeftijd van de werknemer of vanwege een dringende reden (ontslag op staande voet). Ook geldt een opzegverbod bij ziekte niet indien het verzoek tot opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst al door het UWV was ontvangen voordat de werknemer ziek werd.

Mediation

Werknemers melden zich soms ziek wanneer een arbeidsconflict hoog oploopt. Vaak adviseert een bedrijfsarts dan mediation om het arbeidsconflict op te lossen. Mediation kan dan ingezet worden als een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke derde zal proberen een oplossing te vinden voor het conflict waarin partijen verzeild zijn geraakt. Door het gesprek aan te gaan tussen werkgever en werknemer met een bemiddelaar erbij kan geprobeerd worden een oplossing voor het arbeidsconflict te vinden.

Onze specialisten

Eline Beekhuis

Partner

Julie van Meeteren

Advocaat

Moniek Kennis

Advocaat

Veridiana Koeiman

Secretaresse

Wat klanten over team Arbeidsrecht zeggen,

Valorilogo

“Al meer dan 5 jaar is Marxman onze juridische adviseur op het gebeid van arbeids- en ondernemingsrecht. Vakmanschap, vertrouwen en snel schakelen zijn de basis voor concrete en praktische adviezen en ondersteuning voor Valori”.

Valori
Jaap Merkus – CEO

NIJHOFLOGO

“Het fijne van samenwerking met Marxman is dat je altijd een vakkundige advocaat aan je zijde hebt!”

Nijhof
Hilda van de Groep

logos-kreijne

“Al meerdere jaren maken wij dankbaar gebruik van de diensten van Marxman. Er wordt snel en adequaat gehandeld wanneer dat nodig is en dat maakt waarom Marxman advocaten voor ons de juiste partner is en blijft voor de toekomst”.

Kreijne
Jasper Bijl – Directeur

burkert

“Al meer dan 15 jaar is Marxman onze juridische adviseur voor arbeids- en ondernemingsrecht vragen. Snel, accuraat, deskundig en altijd tot sparren bereid zijn zij de basis voor concrete en praktische adviezen en ondersteuning voor Burkert Benelux BV”.

Burkert Benelux BV
Rick van Dijk – Directeur

Confed-Logo

“Met Marxman kunnen wij rekenen op deskundig advies en adequate ondersteuning. Het is ook fijn schakelen met de advocaten van Marxman, want ze zijn snel, duidelijk, praktisch en toegankelijk. En dat is kenmerkend voor de goede samenwerking.”.

Confed
Anne van den Borne – HR Manager

“Net als veel andere ondernemers willen ook wij deskundige, bevlogen en gecommitteerde collega’s behouden. Dat doen we op allerlei manieren. Zoals het bieden van hele goede arbeidsvoorwaarden, geweldige werkplekken, interessante bij- en nascholingen en onovertroffen lunches. Daarnaast hebben we degenen met een sleutelpositie laten participeren door middel van Stock Appreciation Rights, oftewel SAR’s. Met de hulp van Marxman Advocaten hebben wij dat op een uitstekende manier kunnen regelen!”

Tired of Cancer
Bram Kuiper – CEO