Veranderende situatie: kom tot nieuwe inzichten met een Turn Around Consult.

Met de huidige zich snel wijzigende marktomstandigheden is het zaak om zoveel mogelijk op komende ontwikkelingen te anticiperen. Welke impact deze ontwikkelingen gaan hebben op uw organisatie, de markt en liquiditeit en wat de gevolgen van deze crisis op uw organisatie zullen zijn, is nog niet te overzien.

Veel organisaties zijn zoekende naar de maatregelen die getroffen moeten worden of weten niet welke overheidsmaatregelen bij hen passen. Een overkoepelend plan om de komende periode door te komen is essentieel. Wij kunnen u inzicht geven in bestaande regelingen, best practices delen en alternatieven bieden, assisteren bij het maken van verschillende scenario’s en het stellen van prioriteiten. Dat doen we met een Turn Around Consult.

Aanpak Turn Around Consult

U kunt vrijblijvend met onze experts (video)bellen voor een Turn Around Consult om uw situatie in kaart te brengen en de specifieke uitdagingen en kansen in kaart te brengen. Daarna kunt u besluiten of u met een Quick Scan uw inzicht wilt vergroten, zodat u een adequaat plan van aanpak kunt maken voor uw organisatie. Wij zorgen er met een multidisciplinair team samen met u voor dat u de regie houdt. Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van (financieel) inzicht, voldoende liquiditeit en het implementeren van noodmaatregelen. Dit doen we via één loket, zodat het voor u overzichtelijk blijft.
Wanneer u besluit tot het geven van een opdracht voor een Quick Scan, maken wij samen met u een inventarisatie van de huidige stand van zaken en een analyse van de impact van verschillende scenario’s.

Aan de hand van deze scenario’s en de waarschijnlijkheid daarvan, doen wij aanbevelingen. Dat kan variëren van bijvoorbeeld meer aandacht voor een gewijzigd aanbod en/of wijziging van de customer journey tot het heronderhandelen van contracten en het uitbreiden van de financiering. Maar denk ook aan het gebruik maken van (nieuwe) regelingen, aangepast debiteurenbeheer, een (collectief) ontslag, een WHOA-traject of zelfs het voorbereiden van een onontkoombaar faillissement. De uitvoering van de aanbevelingen kan uw organisatie helemaal zelf doen of wij kunnen dat samen met u doen. Als u dat wilt, kunnen wij ook de volledige implementatie voor u verzorgen, al naar gelang uw behoefte.

Onze specialisten

Bas Besseling

Partner, lid dagelijks bestuur

Charlotte Crombag

Senior advocaat

Dennis Kok

Advocaat

Mariska Zentveldt

Advocaat

Sandra Ruitenbeek

Secretaresse

Zorana Koria

Advocaat
Wij werken met klanten en leveranciers uit het MKB en grote ondernemingen (nationaal en internationaal) in diverse branches. Onze klanten zijn onder meer actief in de maakindustrie, dienstverlening, sport, zorginstellingen en (semi-) overheden.

Specialisten Turn Around Consult

Marxman Advocaten staat ondernemers al decennialang bij als het gaat om advies en begeleiding van organisaties in zwaar weer. Daarbij werken wij samen met een team specialisten op het gebied van financial control, crisismanagement, recovery, financiering, interim-management, HRM en marketing. Deze externe specialisten hebben zelf executive posities in het bedrijfsleven bekleed en hebben dezelfde pragmatische aanpak als Marxman Advocaten. Voorbeelden van dergelijke samenwerkingspartners zijn het Balanced Business Network (BBN) en IJsselvliet Strategie en Realisatie. Van strategie naar realisatie door te kijken naar de samenhang en verbinding tussen uw mensen, middelen, processen en doelstellingen.

U kunt ons via één loket benaderen en krijgt zo toegang tot geïntegreerde dienstverlening. Wij staan voor snelheid, deskundigheid en transparantie. En hebben – gelet op de bijzondere omstandigheden – oog voor uw financiële situatie.

Marxman is onderdeel van Consulegis, een internationaal netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in meer dan 40 landen. Met de inzet van de specialisten uit dit netwerk kunnen wij onze relaties verder helpen bij internationale uitdagingen en kansen.
consulegis-logo
UP12-Logo
Lavelle
Ipside_Avocat
capital-law-logo

Meer weten?

Het team specialisten van het Turn Around Consult staat klaar voor ondernemers en organisaties die op korte termijn meer inzicht willen krijgen in hun huidige situatie en die zo goed mogelijk voorbereid op alle mogelijke scenario’s, de komende periode tegemoet willen treden. Bel voor een kosteloze kennismaking.

Laatste nieuws

Risico dat een Letter of Intent al de uiteindelijk te sluiten overeenkomst is
Leestijd: 2 min
Blogreeks over onderhandelingen
Leestijd: 2 min
Recht in de Evenementenbranche
Leestijd: 2 min
Blogreeks deel 4: onrechtmatige daad als grondslag voor afgifte van data
Leestijd: 2 min