De WHOA in de praktijk

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) in werking getreden. Dit is een nieuwe regeling in de Faillissementswet die de mogelijkheid biedt aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen om schulden te saneren door middel van het sluiten van een onderhands akkoord met hun schuldeisers. Dit kan zelfs buiten faillissement of surseance van betaling. Het bijzondere aan het WHOA-akkoord is dat deze ook bindend is voor schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd. Tot 1 januari 2021 gold dat voor het sluiten van een onderhands akkoord de instemming van alle schuldeisers vereist was. Hierdoor kon één schuldeiser dus de totstandkoming van het akkoord tegenhouden.

Het doel van het WHOA-akkoord is om herstructurering te laten plaatsvinden waarmee het faillissement van de onderneming van een schuldenaar wordt voorkomen. Naast het voorkomen van een faillissement kan men met een WHOA-akkoord ook een gecontroleerde afwikkeling laten plaatsvinden. Ondernemingen worden dan buiten een faillissement om geliquideerd, waarbij een beter resultaat wordt behaald dan wanneer de afwikkeling in het faillissement zou plaatsvinden.

Hieronder vindt u een uitklapbaar overzicht van de WHOA-procedure met vragen en antwoorden over de belangrijkste onderdelen van de WHOA. Onze specialisten hebben inmiddels meerdere ondernemingen bijgestaan in een WHOA traject.

Onze specialisten

Bas Besseling

Partner, lid dagelijks bestuur

Charlotte Crombag

Senior advocaat

Dennis Kok

Advocaat

Mariska Zentveldt

Advocaat

Sandra Ruitenbeek

Secretaresse

Zorana Koria

Advocaat