16 december 2016
Video whitepaper Debiteurenrisico’s voor iedere onderneming

Ondernemerschap gaat gepaard met kansen en risico’s. Een bekend risico is het debiteurenrisico. Met name in tijden waar het economisch minder voortvarend gaat, loopt u als ondernemer het risico dat klanten waaraan goederen of diensten zijn geleverd, niet kunnen of willen betalen. Het onbetaald blijven van rekeningen kan leiden tot liquiditeitsproblemen en zelfs tot een faillissement van uw onderneming. Buiten kijf staat dat een goed debiteurbeheer noodzakelijk is voor iedere onderneming.