De negatieve gevolgen van de Covid-19 maatregelen zijn helaas voor veel ondernemers merkbaar. Een aanzienlijke omzetvermindering en het wegvallen van werk komen frequent voor,  terwijl (loon)kosten wél gewoon doorlopen. Dit brengt met zich mee dat er tijdelijke en structurele keuzes gemaakt moeten worden.

De overheid heeft steeds ingezet op duurzaam baanbehoud, onder ander door de loonkostensubsidie NOW (2.0) beschikbaar te stellen tot 1 oktober 2020. Daarnaast zijn ook andere steunmaatregelen beschikbaar. Maar het blijven tijdelijke pleisters op een wonde waarvan niet duidelijk is hoe lang die nodig heeft om te helen.

Heeft u voldoende inzicht in hoe uw onderneming er nu voor staat? En na 1 oktober? Marxman Advocaten heeft voor u de Act Now – Barometer beschikbaar gesteld, zodat u vrij eenvoudig inzicht kunt krijgen of er noodzaak is tot actie. Blijkt die noodzaak er (dringend) te zijn, dan staat u er zeker niet alleen voor. Onze arbeidsrechtspecialisten Eline Beekhuis en Annemiek Poortman bieden u vrijblijvend een online overleg aan van 30 minuten om samen te bekijken of en zo ja welke actie nodig of gewenst is.

Barometer – hoe staat mijn bedrijf ervoor na de NOW?

De onderstaande korte test is een goede indicator of er wellicht een noodzaak bestaat tot reorganisatie vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

 1. Hoe gezond schat u de winstgevendheid van uw onderneming vóór de coronacrisis?
  a) heel gezond
  b) gezond
  c) matig
  d) niet goed, er waren al problemen
 1. Heeft u voldoende inzicht in uw financiële huishouding?
  a) ja
  b) een beetje
  c) nee
 1. In hoeverre heeft u te maken met een omzetdaling, omdat door corona uw afzetmarkt (substantieel) is gekrompen?
  a) Niet, ik heb geen omzetdaling
  b) 10-25%
  c) 25-50%
  d) 50-75%
  e) Meer dan 75%
 1. Als u een NOW 1.0 subsidie hebt aangevraagd, in hoeverre is de NOW 1.0 afdoende om de huidige omzetdaling op te vangen?
  a) Niet van toepassing, ik heb (nog) geen NOW subsidie hoeven te gebruiken
  b) De NOW subsidie dekt de omzetdaling gedeeltelijk
  c) De NOW subsidie helpt grotendeels om de omzetdaling op te vangen
  d) Niet, ik heb geen subsidie aangevraagd, maar had dit wel moeten doen of heb geen subsidie gekregen
 1. Heeft u al een NOW 2.0 subsidie aangevraagd of verwacht u deze nog aan te gaan vragen?
  a) Nee, deze heb ik niet nodig
  b) Misschien
  c) Jazeker, want de omzetdaling blijft substantieel
 1. Hoe groot is het percentage loonkosten van uw totale kosten?
  a) 0-20%
  b) 20-40%
  c) 40-60%
  d) 60-80%
  e) 80-100%
 1. Wat is het percentage vaste medewerkers ten opzichte van tijdelijke contracten en flexwerkers?
  a) 0-25%
  b) 25-50%
  c) 50-75%
  d) 75% of meer
 1. Verwacht u dat u op korte termijn moet bezuinigen op uw kosten?
  a) Nee, dat is niet nodig
  b) Ja, er zijn enigszins beperkende maatregelen nodig
  c) Jazeker; ik verwacht ook dat dit in personeelskosten zal zijn
 1. Maakt u zich zorgen over de periode na 1 oktober 2020, omdat door corona uw afzetmarkt (substantieel) is gekrompen?
  a) Totaal niet, ik heb er juist voordeel van
  b) Enigszins, ik word licht geraakt
  c) Heel erg, ik word zwaar geraakt door de impact van de coronacrisis

Berekening score

Om uw totaalscore te berekenen, telt u eenvoudig de scores van de afzonderlijke vragen bij elkaar op:
1a = 1 punt, 1b = 2 punten, 1c = 3 punten, 1d = 5 punten
2a = 1 punt, 2b = 3 punten, 2c = 5 punten
3a = 1 punt, 3b = 2 punten, 3c = 3 punten, 3d = 5 punten, 3e = 5 punten
4a = 1 punt, 4b = 3 punten, 4c = 4 punten, 4d = 5 punten
5a = 1 punt, 5b = 3 punten, 5c = 5 punten
6a = 1 punt, 6b = 2 punten, 6c = 3 punten, 6d = 4 punten, 6e = 5 punten
7a = 1 punt, 7b = 2 punten, 7c = 3 punten, 7d = 5 punten
8a = 1 punt, 8b = 3 punten, 8c = 5 punten
9a = 1 punt, 9b = 3 punten, 9c = 5 punten

Uitslag

Is uw totaalscore:

(t/m 14 punten)

Het lijkt erop dat uw onderneming financieel gezond is en dat u voldoende inzicht heeft in uw bedrijf. Weliswaar is het spannend om in coronatijden te ondernemen, maar het lijkt erop dat u hier geen nadeel van ondervindt en mogelijk zelfs voordeel. Op dit moment lijkt er geen noodzaak om over te gaan tot kostenbesparende maatregelen. Wij wensen u veel succes en een vaste koers. Het kan zijn dat u toch vragen heeft naar aanleiding van de uitslag. U kunt ook dan vrijblijvend met onze arbeidsrechtsspecialisten contact opnemen.

(15 t/m 25 punten)

Het lijkt er op dat u enigszins geraakt ben door de coronacrisis en dat er sprake is van een omzetdaling. Hoewel er tijdelijke regelingen zijn om de gevolgen op te vangen, is het voor u wellicht nog niet helder of dit voldoende is om uw onderneming duurzaam financieel gezond te houden. Graag kijken wij samen met u tijdig naar de noodzaak om kostenbesparende maatregelen te nemen. Zeker als u besluit te reorganiseren, is het van belang dit op tijd in te zetten. Er kunnen zo een aantal maanden voorbij gaan voordat arbeidsovereenkomsten mogen worden opgezegd. Wat het juiste tijdspad is, bespreken onze arbeidsrechtspecialisten graag met u in een gratis en vrijblijvend online overleg van 30 minuten.

(26 t/m 45 punten)

Het lijkt er op dat uw onderneming zwaar geraakt is door de coronacrisis. Wellicht heeft u al steunmaatregelen aangevraagd, maar is dit niet afdoende. Op dit moment lijkt uw onderneming nog niet klaar om na 1 oktober zonder steunmaatregelen of ingrijpen door te gaan. Het is van vitaal belang voor uw onderneming om nú actie te ondernemen. Dit hoeft u niet alleen te doen. Graag nemen wij de eerste stappen vrijblijvend met u door in een gratis en vrijblijvend online overleg van 30 minuten. Dan zetten we op een rij welke maatregelen u nu direct kunt nemen, maar ook welke u op de langere termijn in kunt zetten om ook in de toekomst gezond te blijven.

GAP-analyse en gratis, vrijblijvend online overleg

Wanneer u naar aanleiding van bovenstaande graag wat dieper op de zaken in wilt gaan, laat dan hieronder uw gegevens achter. Wij sturen u vervolgens per mail een zogeheten GAP-analyse, waarmee u in meer detail uw eigen situatie in kaart kunt brengen. Dit is tegelijkertijd een prima uitgangspunt voor het gratis en vrijblijvende online overleg, dat wij u aanbieden.

Artikel geschreven door:

Eline Beekhuis

Partner