Inschrijvingsnummer Handelsregister
32083052

BTW-nummer
NL809622166.B01.

Beroepsorganisatie
De advocaten van Marxman Advocaten B.V. zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Op de website van deze beroepsorganisatie vindt u de wet- en regelgeving die op advocaten van toepassing is, waaronder de gedragsregels.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Marxman Advocaten B.V. heeft via Nationale-Nederlanden (polisnummer 2136034501) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De verzekering biedt een wereldwijde dekking.

Klachtenregeling
Marxman Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er daarom alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening, zoals de kwaliteit van onze dienstverlening of een declaratie.

Wij verzoeken u in dat geval uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt echter ook terecht bij de klachtencommissaris van Marxman Advocaten, mr. Sebastiaan Palm. De klachtencommissaris behandelt uw klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling.

Wij zullen zo snel mogelijk in overleg met u een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen we altijd schriftelijk aan u bevestigen. In beginsel kunt u binnen vier weken onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoet zien. Als het langer duurt dan zullen wij u dit op voorhand, onder opgave van redenen, laten weten.

Geschillencommissie Advocatuur
Marxman Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Als wij er onverhoopt niet in slagen om een geschil in onderling overleg op te lossen, kunt u de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Bent u een particuliere cliënt? Dan voorziet het Reglement van de Geschillencommissie in bindend advies, tenzij u binnen één maand na de afhandeling van de klacht er toch voor kiest om naar de gewone rechter te gaan.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur als u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Marxman kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. In dat geval is alleen sprake van bindend advies als u het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie in depot stort. Doet u dit niet? Dan is op de incasso arbitrage van toepassing. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, die geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

U kunt de Geschillencommissie als volgt bereiken:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur

Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Tel.: 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Tot slot
Als u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze dienstverlening en onze uiterste best zullen doen om herhaling te voorkomen.