Na uitgebreide onderhandelingen hebben Vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen en De Unie samen met brancheverenigingen ABU en NBBU een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. In deze kersverse cao staat een aantal nieuwe arbeidsvoorwaarden die de positie van uitzendkrachten dichter bij die van vaste werknemers moet brengen. Zo zijn met name het einde van het uitzendbeding bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en de langere termijn voor het claimen van een transitievergoeding bijzonder interessant.

In de afgelopen periode bleek door een aantal uitspraken dat er verwarring in de uitzendbranche ontstond over de exacte gevolgen van ziekmelding bij een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Men ging in de praktijk vaak uit van het van rechtswege eindigen van de uitzendovereenkomst. Deze automatische beëindiging gaat van tafel en partijen hebben afgesproken dat vanaf 1 juli 2023 ook deze uitzendovereenkomsten doorlopen tot de overeengekomen einddatum, zelfs als je jezelf ziek hebt gemeld. Artikel 15 lid 1 van de nieuwe ABU-CAO moet dit gaan verzekeren.

Verder mogen uitzendkrachten vanaf 1 april 2023 een stuk langer doen over hun beroep op een transitievergoeding. Conform artikel 7:673 BW kan een uitzendonderneming een transitievergoeding aan de uitzendkracht zijn verschuldigd. Normaliter zou de uitzendkracht, wanneer de werkgever deze vergoeding niet betaalt, binnen 3 maanden na einde dienstverband naar de rechter kunnen stappen om deze vergoeding alsnog op te eisen. De drie maanden die de uitzendkracht heeft, worden nu verlengd naar twaalf maanden. Dit is uitzonderlijk! Aangezien artikel 7:686a BW dwingend recht is en daar dus niet zomaar via de cao van kan worden afgeweken. De cao-partijen hebben daarom besloten afstand te doen van het wetsartikel om van het nieuwe artikel 15 lid 8 ABU-CAO de norm te maken. Doet één van de partijen toch nog een beroep bij de rechter op de originele wettelijke vervaltermijn? Dan zal dit volgens de cao-partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar worden geacht.

Al met al zijn deze twee wijzigingen zeer belangrijk voor de uitzendbranche en zullen ze zorgen voor grootse veranderingen voor uitzendkrachten. Wilt u meer toelichting of heeft u vragen naar aanleiding van het voorgaande, bel gerust met onze Arbeidsrecht specialisten!

Artikel geschreven door:

Moniek Kennis

Advocaat