In verband met het coronavirus heeft de overheid diverse maatregelen aangekondigd om ondernemers financieel te ondersteunen. Zo kunnen werkgevers een beroep doen op werktijdverkorting en deeltijd-WW via de NOW-regeling. Ook kunnen ondernemers en zzp’ers nu een bijzonder uitstel van betaling krijgen voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting.

Bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst verleent bijzonder uitstel van betaling indien de ondernemer schriftelijk kan motiveren hoe de uitbraak van het coronavirus ervoor heeft gezorgd dat hij betalingsproblemen heeft. Zodra het verzoek om uitstel van betaling is ontvangen door de Belastingdienst, zal de Belastingdienst de invordering stilzetten. Inhoudelijke beoordeling van het verzoek zal op een later moment plaatsvinden.

Bij het verzoek om uitstel van betaling vraagt de Belastingdienst om een verklaring van een derde deskundige. De ondernemer dient deze verklaring uiterlijk 2 weken na verzending van het verzoek toe te sturen. Uit die verklaring moet blijken dat:

  • er sprake is van bestaande betalingsproblemen;
  • de betalingsproblemen van tijdelijk aard zijn als gevolg van het coronavirus en
  • de onderneming levensvatbaar is.

De derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een eigen accountant of een financieel adviseur zijn. Overigens kan het voorkomen dat de Belastingdienst om zekerheden vraagt of nadere voorwaarden stelt.

Verder zal de Belastingdienst de komende periode een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De Belastingdienst verwerkt de verzoeken om uitstel van betaling handmatig, zodat de behandeltijd per verzoek behoorlijk kan oplopen.

Verlaging van voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de uitbraak van het coronavirus en een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen, kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Het verzoek tot verlaging van de voorlopige aanslag zal direct door de Belastingdienst worden ingewilligd, zodat er onmiddellijk minder belasting betaald heoft te worden.

Met betrekking tot de inkomstenbelasting kan de voorlopige aanslag worden gewijzigd via Mijn Belastingdienst. Met betrekking tot de vennootschapsbelasting kan dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Indien u een verzoek om uitstel van betaling indient bij de Belastingdienst, hou dan goed in de gaten dat u nog wel verplicht bent om uw aangifte tijdig in te dienen.

Meer weten?
Mocht u vragen hebben over deze maatregelen, neem dan gerust contact met ons op.