De Netherlands Commercial Court (Hierna: ‘NCC’) oordeelde recentelijk over eigendom op data. De NCC bestaat uit een kamer van de rechtbank Amsterdam. Meer informatie over de NCC kan u hier vinden.

Omdat data een actueel onderwerp is en hier veel over te schrijven valt, gaan wij de komende weken een aantal blogs publiceren over data. De komende vijf weken komt elke donderdag een blog online. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Bestaat er eigendom op data?
  2. Het contractenrecht en data
  3. Data en de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  4. Onrechtmatige daad als grondslag voor afgifte data
  5. Beslag en vestiging beperkte rechten op data

In deze blog zullen wij ingaan op de vraag wat data eigenlijk is en of er eigendom op data kan bestaan.

Wat is data?

In de literatuur wordt de volgende – algemene – definitie van data gehanteerd:

            Data is een digitaal opgeslagen set aan gegevens.

Data wordt dus digitaal opgeslagen. Het opslaan gebeurt vaak op een drager, zoals een CD, USB-stick of harde schijf.

Kan er eigendom op data bestaan?

Het eigendomsrecht is beperkt tot zaken. In artikel 3:2 BW worden zaken gedefinieerd als: ”voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten”. In de literatuur is er discussie over de vraag of data stoffelijk is en of het voor menselijke beheersing vatbaar is. In de rechtspraak wordt tot nu toe aangenomen dat dit niet het geval is. Goederenrechtelijk gezien kan er dus geen eigendom rusten op data. Men kan in goederenrechtelijke zin geen eigenaar van data zijn, maar wel van de drager van de data (CD, USB-stick of harde schijf). De drager van de data is immers wel een stoffelijk object en dus een zaak.

Dat er in goederenrechtelijke zin geen eigendomsrecht kan rusten op data heeft een aantal gevolgen. Allereerst kan je data niet revindiceren. Je kan jouw data dus niet opeisen als een derde jouw data bezit. Dit neemt niet weg dat partijen wel afspraken kunnen maken in een overeenkomst over de eigendom en teruggave van data. Hierover gaat de volgende blog in deze reeks.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt voor natuurlijke personen wel een grondslag om een kopie van persoonsgegevens op te vragen en deze eventueel te verwijderen. Dit heeft dus iets weg van revindicatie, maar is toch niet hetzelfde. Over dit onderwerp komt er ook een aparte blog online.

Conclusie

Omdat er in goederenrechtelijke zin geen eigendomsrecht kan rusten op data, is het belangrijk om contractueel goede afspraken te maken over het gebruik van de data en over de teruggave en verwijdering bij beëindiging van de overeenkomst. Zeker als er data gedeeld wordt met een derde partij is dit van belang, omdat data zoals hiervoor aangegeven dus niet te revindiceren is. Onze specialisten van Team Commercial Contracting helpen u uiteraard graag bij vraagstukken rondom het opstellen van contracten of advisering hieromtrent.

Artikel geschreven door:

Daan Klein Velderman

Advocaat