Breaking nieuws voor bouwbedrijven in de nieuwbouwsector! De nieuwe eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (hierna: “BENG-eisen”) en het nieuwe energielabel zouden op 1 juli 2020 inwerking treden, maar zijn vanwege de vertraagde oplevering van de benodigde software uitgesteld tot 1 januari 2021.

De BENG-eisen stellen strengere eisen aan gebouwen op het gebied van energiebehoefte, primaire fossiel energiegebruik en hernieuwbare energie teneinde het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Om te bepalen of gebouwen voldoen aan deze BENG-eisen is specifieke software nodig om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. Deze software zou op januari 2020 gereed zijn, zodat bouworganisaties en -bedrijven voldoende tijd hadden om zich op de nieuwe eisen voor te bereiden. Aangezien de software niet op tijd klaar was en nog altijd niet is, is besloten om de invoering van de BENG-eisen en het nieuwe energielabel pas per 1 januari 2021 in te laten gaan. Dit betekent dat bouworganisaties en -bedrijven in de nieuwbouwsector vooralsnog kunnen bouwen volgens de EPC.

Mede gezien de problemen die de bouwsector het afgelopen jaar heeft ondervonden door de stikstof- en PFAS problemen, geeft het dit jaar wat lucht dat zij zich vooralsnog niet druk hoeven te maken over de BENG-eisen en het nieuwe energielabel. Wél raden wij bedrijven aan nu al bezig te gaan met deze vernieuwde eisen, om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe eisen in 2021 soepel verloopt.

Wilt u meer weten over de BENG-eisen en het nieuwe energielabel? Wij gaan graag met u in gesprek over uw mogelijkheden.