Met ingang van 5 mei is het loket voor de NOW 5.0 (3.3) open gesteld. Tot en met woensdag 30 juni kunnen werkgevers een subsidie bij het UWV aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode april, mei en juni van 2021. Vooralsnog is dit de laatste NOW-periode die wordt open gesteld.

De NOW 5 is langer opengesteld dan normaal. Deze langere openstelling maakt het ondernemers mogelijk een betere inschatting te maken van het omzetverlies en of de subsidie wel daadwerkelijk nodig is. Vooralsnog wordt er van de NOW 5.0 minder gebruik gemaakt dan van vorige NOW regelingen.

De voorwaarden voor de NOW 5.0 zijn gelijk gebleven. Dat wil zeggen dat er ten minste 20% omzetverlies moet zijn over de periode april, mei en juni 2021 om een subsidie te ontvangen van (maximaal) 85% van de loonkosten. Ook nu wordt weer eerst een voorschot van 80% uitgekeerd in drie termijnen. Na de definitieve vaststelling zal een uiteindelijke afrekening plaatsvinden. Let op dat ook de OR moet zijn ingelicht over de aanvraag van de NOW.

Net als bij de NOW 3.0 bieden wij u een checklist aan, die u kan helpen bij het invullen van de subsidieaanvraag. Wilt u deze checklist ontvangen? Vul dan hieronder uw gegevens in en u krijgt het document gratis in uw mailbox.