De uitbraak van het Corona virus ontwricht onze open samenleving en economie. Ons gevoel van veiligheid staat onder druk. De gezondheid van uzelf, uw naasten en uw medewerkers heeft de grootste prioriteit.

Snel handelen

De gevolgen voor uw organisatie zijn niet tijdelijk. Snel ingrijpen is vereist. Dit artikel is
“a call to action”. Het is tijd voor crisis management. Zorg er allereerst voor dat de voorwaarden voor u en uw medewerkers om veilig te werken zijn gewaarborgd. Maak uw medewerkers duidelijk wat er van hen wordt verwacht, stel prioriteiten en faciliteer hen. Vorm een crisisteam en bepaal het doel, de focus en de prioriteiten.

Communicatie

De eerste actie is het maken van een snelle inventarisatie van de korte termijneffecten van de crisis op uw organisatie en de markt. Het inrichten van de informatiefunctie is van wezenlijk belang. In veel gevallen veranderen werkplekken en zullen overleggen niet meer in persoon plaatsvinden. Ook de informatiebehoefte kan veranderen. Maak iemand in het crisisteam verantwoordelijk voor communicatie.

Effecten afnemende mobiliteit

De effecten van de afnemende mobiliteit treffen uzelf, uw medewerkers en ook uw klanten en leveranciers. Bepaal de effecten hiervan op uw organisatie en de markt en onderzoek oplossingen om deze effecten te ondervangen. De vraag in bepaalde sectoren neemt af en bijna alle sectoren ter zake niet cruciale diensten of producten zullen met uitstel te maken krijgen. In de horeca, hotel- en evenementenbranche, maar ook in het personenvervoer is de vraag al ingestort. De toeleveranciers treft hetzelfde lot.

Contact klanten en leveranciers

Bepaal wat de uitdagingen en behoeften van uw klanten zullen zijn. Neem contact met hen op. Wees flexibel en heb oog voor een veranderende vraag waarop u mogelijk kunt inspelen. Bepaal uw behoefte ten opzichte van uw leveranciers en neem contact met hen op, zodat u zicht krijgt op hun situatie en de leverbetrouwbaarheid. Op basis van deze inventarisatie en de eerste ervaringen kunt u een inschatting maken van de te verwachte vraaguitval en de positie van uw leveranciers.

Liquiditeit

Als uw medewerkers, leveranciers en klanten logistieke uitdagingen hebben en deze mogelijk toenemen, dan is het raadzaam daar een inschatting van te maken. In tijden van crisis is uw liquiditeitspositie van wezenlijk belang. Dat betekent dat cash en creditmanagement belangrijker worden. Laat uw financiële afdeling met spoed een goede prognose maken uitgaande van een aantal scenario’s.

Vervolgstappen

Nu de eerste acties zijn uitgevoerd en uw medewerkers weten met welke focus zij hun taken uitvoeren, is het tijd voor “the bigger picture”. Wij hebben de afgelopen dertig jaar een aantal crisissen meegemaakt in verschillende rollen. Bijvoorbeeld als (mede) curator van een ziekenhuis, instellingen en (middel)grote bedrijven en organisaties. Maar ook als adviseur en advocaat om risico’s in te schatten, scenario’s te bedenken of herstructurering vorm te geven. Tijdens de laatste crisis van 2008 en de nasleep daarvan, hebben onze teams veel ervaring opgedaan met het adviseren in crisissituaties, bij herstructureringen en bij ontslagrondes.

Wat kunnen wij met onze teams nú voor u betekenen? Op een integrale wijze kijken en situaties omzetten in scenario’s en kansen. Onze advocaten werken nauw samen met organisatieadviseurs, interimmanagers, herstructureringsdeskundigen, banken, accountants en fiscalisten. Wij kunnen u een turnaround consult aanbieden om samen uw scenario’s te beoordelen en/of te bedenken en uit te voeren als u dat wilt.

Artikel geschreven door:

Bas Besseling

Partner, lid dagelijks bestuur