Het coronavirus en de daartegen getroffen maatregelen hebben grote gevolgen voor de maatschappij die nog moeilijk te overzien zijn. Deze gevolgen hebben ook betrekking op uw intellectuele eigendom. In dit artikel  gaan wij kort in op een aantal belangrijke punten en termijnen ten aanzien van merken, modellen, i-depots en octrooien.

Nederland – BOIP

Benelux merken, modellen en i-depots worden ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) in Den Haag. Het is nog steeds mogelijk om een merk, model of i-depot bij het BOIP in te dienen. Het BOIP werkt op dit moment met minimale bezetting verder, waardoor het niet in staat is om voor alle individuele verzoeken en procedures een nieuwe termijn te communiceren. Het BOIP zal geen verzoeken of procedures intrekken, omdat een gegeven termijn niet werd gerespecteerd. Voorts zal het BOIP op basis van maatschappelijke ontwikkelingen vaststellen wanneer er redelijkerwijs weer op normale wijze kan worden gewerkt, de zogenoemde BAU-datum. Voor alle verzoeken en procedures waarbij lopende termijnen tussen 16 maart 2020 en de BAU-datum zijn verstreken, of waarvoor termijnen gelden die op de Bau-datum minder dan een maand bedragen, zal een extra termijn van een maand worden gegeven. Deze maand zal worden gerekend vanaf de BAU-datum.

Europa – EUIOP en EPO

Unie-merken en -modellen worden ingediend bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in Alicante, Spanje. Het EUIPO volgt dan ook de instructies van de Spaanse overheid. Het EUIPO heeft besloten om alle termijnen die verstrijken tussen 9 maart 2020 en 30 april 2020, die alle partijen in de procedure voor het Bureau raken, te verlengen tot 1 mei 2020. In de praktijk betekent dit dat de termijn op 4 mei 2020 verloopt, omdat 1 mei 2020 een nationale feestdag is. Deze verlenging heeft onmiddellijk tot gevolg dat de betrokken termijnen niet vervallen wanneer ze oorspronkelijk waren vervallen.

Een aanvraag voor een Europees octrooi wordt ingediend bij het Europees Octrooibureau (EPO). Het EPO heeft te kennen gegeven dat termijnen, die vervallen op of na 15 maart 2020, automatisch voor alle partijen worden verlengd tot 17 april 2020. Dit uitstel geldt niet voor de prioriteitstermijn.

Internationaal – WIPO

Voor het registreren van merken, modellen en octrooien en overige zaken rondom intellectuele eigendom in de rest van de wereld, geldt dat de aanvragen via het World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève, Zwitserland, lopen. Ook het WIPO heeft maatregelen genomen en is grotendeels overgeschakeld op thuiswerken. Voorlopig lijkt dit nog geen invloed te hebben op de lopende procedures.

Inbreuk

Met het coronavirus zal hoogstwaarschijnlijk (helaas) geen einde komen aan een inbreuk-makende situatie. Mocht een derde inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten, dan sturen wij namens u een sommatiebrief ter staking van de inbreuk uit. Mocht u van inbreuk worden betwist, dan staan wij u ook terdege bij.

Een inbreukprocedure wordt vervolgens gevoerd voor de bevoegde rechtbank. Dat kan in zowel een bodemprocedure als een kort geding. Nieuwe zaken in een bodemprocedure kunnen normaal worden aangebracht en ingeschreven. Tot en met 6 april 2020 vinden er echter geen mondelinge zittingen en/of behandelingen plaats. Er vindt wel een schriftelijke rolzitting plaats. Processtukken kunnen dus op de gebruikelijke wijze worden ingediend. Als er geen stukken binnenkomen, dan wordt de zaak voor geldende termijnen aangehouden. Komt er wel een schriftelijke reactie, dan gaat het proces gewoon door. Vonnissen kunnen ook worden uitgesproken en verzonden. Bij kort geding bepaalt de rechter of de zitting moet doorgaan (alleen in geval van superspoed) of dat deze wordt aangehouden (dan komt er nog geen uitspraak). In het geval de zitting wordt aangehouden, raakt u uw spoedeisend belang niet kwijt. Als er een zitting volgt, wordt die bij voorkeur digitaal (via Skype of Facetime) gedaan.

Contactinformatie

Mocht u twijfelen over een lopende aanvraag en termijnen die spelen of is er sprake van een inbreuk-makende situatie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen samen met u kijken naar de beste manier om uw IE-rechten te beschermen en te handhaven.